Podpis hmotné odpovědnosti za zboží z titulu výkonu pracovní pozice řidič (nákl. dopravy)
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Podpis hmotné odpovědnosti za zboží z titulu výkonu pracovní pozice řidič (nákl. dopravy)

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnavatel po mě požaduje podpis "Dohody o hmotné odpovědnosti",kde by přejímal hmotnou odpovědnost za hotovost,ceniny,tankovací karty a zboží z titulu výkonu pracovní pozice řidič. Lze u převáženého zboží(běžná nákladní mezinár.přeprava) požadovat hmotnou odpovědnost?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, podle mě má logiku podepsat hmotnou odpovědnost, která ale bude končit od chvíle, kdy předáte zboží odběrateli. To je u řidičů poměrně obvyklé, znamená to obvykle, že řidič dohlíží na náklad, i když si ho přejímá odběratel, podepíšou spolu dodací list a pozdější reklamace už se řidiče netýkají. Na druhou stranu i kdybyste hmotnou odpovědnost podepsal a zaměstnavatel Vám nevytvořil podmínky k tomu, abyste se o svěřené hodnoty staral, máte právo písemně dohodu vypovědět.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Podpis hmotné odpovědnosti za zboží z titulu výkonu pracovní pozice řidič (nákl. dopravy) byl zveřejněn dne 2011-12-05
počet zobrazení: 3424


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010