Nemám podepsanou hmotnou odpovědnost, přesto po mě bývalý zaměstnavatel požaduje úhradu manka, které jsem nezpůsobila.
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Nemám podepsanou hmotnou odpovědnost, přesto po mě bývalý zaměstnavatel požaduje úhradu manka, které jsem nezpůsobila.

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnavatel mě obvinil za údajné manko, které jsem nezpůsobila. Navíc jsem neměla podepsanou hmotnou odpovědnost. Výzva k uhrazení mi byla zaslána dva měsíce poté, co jsem se zaměstnavatelem ukončila pracovní poměr ve zkušební době ze stany zaměstnavatele. Jak se mohu bránit?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, zaměstnavatel po Vás nemůže požadovat úhradu schodku na hodnotách, které Vám nesvěřil do péče. Ledaže by prokázal, že jste škodu způsobila vědomě, ačkoliv Vám hodnoty svěřeny nebyly. To by ale musel prokazovat u soudu. Na Vašem místě bych zaměstnavateli napsala dopis, že protože nebyla uzavřena dohoda o schodku za svěřené hodnoty, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat (tzv. hmotná odpovědnost), nejste povinna škodu, kterou jste nezavinila platit.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Nemám podepsanou hmotnou odpovědnost, přesto po mě bývalý zaměstnavatel požaduje úhradu manka, které jsem nezpůsobila. byl zveřejněn dne 2011-10-24
počet zobrazení: 6239


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010