Mohu odmítnout několikamesíční pracovní cestu?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Mohu odmítnout několikamesíční pracovní cestu?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Mohl by zaměstnavatel požadovat náhradu škody, případě v jaké výši, která by mu vznikla když odmítnu jet na služební cestu? Se služebními cestami jsem dal souhlas v pracovní smlouvě, kde jsem byl ujištěn, že se bude jednat o konference a školení. Teď mě chce zaměstnavatel vyslat na tři měsíce do zahraničí na projekt pro externího klienta. Moje otázka je, co mi v nejhorším případě může hrozit, když odmítnu, případně přestanu chodit do práce.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, pokud přestanete chodit do práce, jedná se o neomluvené absence. A v takovém případě Vám hrozí i okamžité zrušení pracovního poměru (následně pak není nárok na podporu v nezaměstnanosti). Na Vašem místě bych se proto raději zkusila se zaměstnavatelem rozumně dohodnout, ať už na podmínkách pracovní cesty nebo na ukončení pracovního poměru dohodou (podpora v nezaměstnanosti pak bude nižší, ale bude). Mimo to, pokud máte malé děti (do 8 let věku, jestliže o ně pečujete v páru, nebo do 15ti let, když o ně pečujete osaměle), nemůže Vám zaměstnavatel cestu nařídit, i když jste to podepsal v pracovní smlouvě. Jedná se totiž o tzv. vzdání se práva ze zákona a k tomu se nepřihlíží. (viz § 4a, odst. 4 + § 240 Zákoníku práce) Náhradu škody při svévolném přerušení práce zaměstnavatel sice požadovat může, otázka je, zda ji vysoudí. Protože kdybyste si např. zlomil nohu, pak také nebudete chodit do práce a nebude po Vás žádat náhradu škody, že nejste na zahraniční zakázce - jedná se o tzv. riziko závislé práce a to je zakázáno přenášet na zaměstnance (viz § 346b, odst. 2 Zákoníku práce). Šanci na náhradu škody by zaměstnavatel měl v tom případě, že by prokázal, že Vaše postavení pro něj bylo jedinečné (např. daný druh práce u něj nezastával nikdo jiný, kdo by Vás mohl zastoupit, ani takovou osobu nemohl urychleně najít externě či na trhu práce) a zároveň, že by se jednalo o hlavní "business" zaměstnavatele, což ohrožovalo jeho samotnou existenci. (Takový rozsudek už Nejvyšší soud řešil a zaměstnavateli přiznal náhradu škody.)

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Mohu odmítnout několikamesíční pracovní cestu? byl zveřejněn dne 2016-02-17
počet zobrazení: 2655


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010