Krádež na pracovišti a hmotná odpovědnost - pokračování
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Krádež na pracovišti a hmotná odpovědnost - pokračování

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dobrý den, před pár dny jsem zde vložil dotaz na který jste mi odpověděla, http://www.poradna-pracovni-pravo.cz/rada/kradez-na-pracovisti-a-hmotna-odpovednost.php bohužel jste měla pravdu, zaměstnavatel uplatňuje náhradu ve 100% výši. Prosím Vás o zodpovězení ještě následujícího: 1) Má zaměstnavatel právo požadovat náhradu i v případě že je vše stále v šetření PČR? a nutit zaměstnance k podepsání splátkového kalendáře a uznání 100% náhrady? 2) Dle zatím známých informací nebylo PČR zjištěno násilné vniknutí do objektu (vrata se dají "prohnout" tak, že na druhém konci vznikne otvor, dostatečný pro vniknutí nebo vrata nebyla zamčena vůbec = vniknutí do objektu, a kancelář byla odemčena klíčem, který se stabilně "schovává" na toaletě hned vedle kanceláře. Napadlo mě tedy, zda se v tomto případě nedá použít par. 252 bod 4 - "Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela nebo z části, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo z části bez jeho zavinění zejména, že mu bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat" - dle mého názoru neleží v tomto případě vina pouze na zaměstnanci, z části jistě ano, peníze nebyly uloženy do trezoru, to ale ještě zcela nevedlo k odcizení, k tomu vedlo částečně i nedokonalé zabezpečení objektu. Druhá věc - k trezoru i k obnosu májí přístup celkem 4 lidé (2 směny po 2 lidech, celý den mohou se sumou manipulovat vždy všichni, odpolední směna - 2 lidé, pak hotovost uklízí). V daný den byli na pracovišti oba zaměstnanci dané směny, nikde není předepsáno, který z nich má částku uklidit do trezoru. Mimo jiné, klíče od trezoru se nechávají v šuplíku!

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, u dohody o hmotné odpovědnosti, je důkazní břemeno (že nezavinil škodu) na zaměstnanci. Jste-li tedy uvedená tvzení dokázat, měla by se výše náhrady škody úměrně snížit vzhledem k běžným podmínkám. A minimálně je jasná jedna věc, jsou-li na směně dva zaměstancni z hmotnou odpovědností, pak se škodu musí mezi ně rozdělit, takže celou škodu nemůže platit pouze Vaše přítelkyně. Zaměstnavatel nesmí provést srážku ze mzdy, nemá-li ji podepsanou současně s dohodou o hmotné odpovědnosti. Doporučuji Vám tedy pročíst si uzavřenou smlouvu, zda obsahuji dohodu o srážkách ze mzdy či nikoliv a kromě toho doporučuji napsat zaměstnavateli dopis, že za škodu odpovídá Vaše přítelkyně pouze zčásti, takže jej žádáte, aby přiměřeně krátil požadovanou náhradu škody.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Krádež na pracovišti a hmotná odpovědnost - pokračování byl zveřejněn dne 2011-11-29
počet zobrazení: 7536


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010