Manko při společné hmotné odpovědnosti, kdy brigádníci dohodu nemají sjednánu
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Manko při společné hmotné odpovědnosti, kdy brigádníci dohodu nemají sjednánu

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

NA SMĚNĚ JSME 4 ZAMĚSTNANCI, MÁME PODEPSANOU HMOTNOU ODPOVĚDNOST A 3 BRIGÁDNICE, KTERÉ NÁS STŘÍDAJÍ, ALE NEMAJÍ PODEPSANOU HMOTNOU ODPOVĚDNOST. ÚDAJNĚ VZNIKLO MANKO A PO NÁS 4 ZAMĚSTNANCÍCH CHTĚJÍ MANKO UHRADIT. DALI NÁM PODEPSAT SMĚNKU, ALE JÁ JSEM TO ODMÍTLA. SMĚNKA BYLA NA 20 TISÍC. MANKO BYLO 270 TISÍC. JAKÉ MÁM PRÁVA A DO KOLIKA PENĚZ MÚŽOU PO MĚ POŽADOVAT ZAPLATIT UHRADU? ZDA MAJÍ TAKÉ PLATIT BRIGÁDNICE,KTERÉ STŘÍDALI?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, jestliže s ceninami operovali jak zaměstnanci v pracovní poměru, tak brigádnice, měli mít všichni uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti. Pak by zaměstnavatel zajistil, že s ceninami nemanipuluje nikdo, kdo není zajištěn hmotnou odpovědností. Kdyby to tak bylo, byla byste jako řadový zaměstnanec povinna platit max. 1-násobek průměrného výdělku. Protože však s ceninami manipulovali i osoby, které neměli sjednánu hmotnou odpovědnosti (tedy brigádnice), zaměstnavatel nezajistil podmínky pro řádný výkon povinností z Vaší smlouvy a nejste povinna platit nic. Je ale nutné, abyste ho o tom písemně informovala a smlouvu o hmotné odpovědnosti vypověděla.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Manko při společné hmotné odpovědnosti, kdy brigádníci dohodu nemají sjednánu byl zveřejněn dne 2012-04-16
počet zobrazení: 6101


Hmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané dotazy z kategorie

Úraz na cestě k lékaři
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Úhrada škody vzniklé krádeží z uzamčeného auta
Náhrady škody na poště za vyplacený důchod na zfalšovaný občanský průkaz
Hmotná odpovědnost za vybavení kanceláře
Náhrada škody z nedbalosti
Náhrada za škodu zaměstnavateli způsobenou v první den pracovního poměru
Zodpovědnost za ztrátu či odcizení věcí pacienta v lůžkové části nemocnice
Odpovědnost za škody na služebním vozidle používaném při cestě do práce a z práce
neohlášená škoda druhého zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Hmotná odpovědnost, náhrada škodyHmotná zodpovědnost, škoda způsobená zaměstnancem

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Hmotná odpovědnost, náhrada škody

hmotná odpovědnost
odpovědnost za schodek
odpovědnost za škodu
promlčecí dobaHmotná odpovědnost, náhrada škody

Vybrané články a aktuality z kategorie

Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010