Je možný souběh dohody o pracovní činnosti a podpory v nezaměstnanosti, když se místo mzdy v penězích platí v naturáliích?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Je možný souběh dohody o pracovní činnosti a podpory v nezaměstnanosti, když se místo mzdy v penězích platí v naturáliích?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Jsem registrovaná na úřadu práce a zajímalo by mě, jestli můžu vykonávat práci na dohodu o pracovní činnosti. Kuriozni je to, že si neberu mzdu, ale naturálie. Konkrétně jde o secondhand, takže oblečení. Jelikož jsem na sociálce a ten sekáč by druhou prodavačku neuživil, tak to dělám, jak výše uvedeno... práce mě baví a pracuji tam 6 hod týdně.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, od 1. 1. 2011 si podle zákona o zaměstnanosti nesmí uchazeč o zaměstnání, který pobírá podporu v nezaměstnanosti, vůbec přivydělávat, a to žádným způsobem, jinak mu zaniká nárok na podporu v nezaměstnanosti. Mimo to, i když se mzda platí v naturáliích, což zákon připouští, pak se v penězích musí vyplatit alespoň částka, která odpovídá zaručené mzdě (viz § 119 Zákoníku práce). Takže kdybyste např. jako prodavačka zařazená ve 2. mzdovém tarifu dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. měla nárok na mzdu nejméně 53,10 Kč brutto za hodinu (+ event. příplatky za sobotu, neděli ve výši 10%), pak byste musela aspoň tuto částku dostat v penězích a byla-li sjednána vyšší odměna, pak by rozdíl byl vyplacen v naturáliích - oděvech.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti počítání času, informování zaměstnanců, přechodu práv a povinností a konkurenční doložky. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Je možný souběh dohody o pracovní činnosti a podpory v nezaměstnanosti, když se místo mzdy v penězích platí v naturáliích? byl zveřejněn dne 2011-05-15
počet zobrazení: 4432


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010