Uveřejnění informace o nekvalifikovaném jednání zaměstnavatele v tisku
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Uveřejnění informace o nekvalifikovaném jednání zaměstnavatele v tisku

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Můj zaměstnavatel nejedná kvalifikovaně. Chtěl bych o tom veřejně informovat v místním plátku. Jde o jednání,které je prokazatelné. Mohu uvést jednotlivé osoby jmenovitě bez toho,abych měl pak opletačky se soudem? Pokud nikdo nepoukáže na tyto skutečnosti, nikdy nedojde k jejich nápravě. Děkuji za odpověď.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, obávám se, že byť budete jednat v dobré věci, mohlo by být jednání považováno za porušení povinností. Zákoník práce totiž výslovně říká, že zaměstnanci nesmí jednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele (viz § 301, písm. d) Zákoníku práce). Kdybyste však našel odvahu zaměstnavatele nejprve písemně vyzvat, že např. jeho nekvalifikovaným jednáním hrozí vznik škody a zaměstnavatel by přesto pokračoval ve svém jednání, pak by už věc byla snazší. Stejně je ale potřeba počítat s tím, že můžete skončit u soudu.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti počítání času, informování zaměstnanců, přechodu práv a povinností a konkurenční doložky. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Uveřejnění informace o nekvalifikovaném jednání zaměstnavatele v tisku byl zveřejněn dne 2011-11-14
počet zobrazení: 2522


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010