Je neuposlechnutí výzvy zaměstnavatele k ukončení podnikání důvodem k výpovědi?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Je neuposlechnutí výzvy zaměstnavatele k ukončení podnikání důvodem k výpovědi?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnavatel mi písemně odejmul souhlas s podnikáním (pracuji ve státní správě) s odkazem na konkrétní neuspokojivé pracovní výsledky. Pokud odmítnu a budu nadále pokračovat v podnikání, jedná se o výpovědní důvod ze strany zaměstnavatele?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, zaměstnavatel Vám může zakázat či povolit podnikání jen, když se jedná o podnikání, které má vůči zaměstnavateli konkurenční povahu. (Nenapadá mne, jak by člověk mohl konkurovat státní správě, ale třeba se mýlím.) Takže jedná-li se o konkurenční jednání, jste opravdu povinen bez zbytečného odkladu ukončit činnost, když Vám zaměstnavatel písemně odejme souhlas a odejmutí odůvodní (viz § 304, odst. 2 Zákoníku práce). Když činnost neukončíte, jedná se nepochybně o porušení pracovních povinností a může to být výpovědním důvodem (§ 52, písm. g) Zákoníku práce).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti počítání času, informování zaměstnanců, přechodu práv a povinností a konkurenční doložky. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Je neuposlechnutí výzvy zaměstnavatele k ukončení podnikání důvodem k výpovědi? byl zveřejněn dne 2011-05-12
počet zobrazení: 3453


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010