Pracovní smlouva na pracovišti
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Pracovní smlouva na pracovišti

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Prý musí mít pracovník (v mém případě zaměstnanec stavební firmy pracující na stavbě mimo sídlo zaměstnavatele) u sebe kopii pracovní smlouvy pod pohrůžkou pokuty jak pro zaměstnance, tak pokuty pro mého zaměstnavatele. Je na tom něco pravdy?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, dle § 136 zákona o zaměstnanosti je zaměstnavatel povinen mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu (tedy pracovního poměru, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti). Pokud zaměstnavatel kopie přímo na pracovišti nepředloží a prokáže se, že zaměstnanec nebyl zaměstnáván v pracovním vztahu, ale na "ičo", ačkoliv se jednalo o závislou práci, hrozí zaměstnavateli právnické osobě pokuta 250.000 - 10.000.000 Kč a zaměstnanci na "ičo" pokuta 0 - 100.000 Kč. Na druhou stranu nemusí se nutně jednat přímo o vytištěnou smlouvu, ale smlouvy mohou být např. nahrány a uloženy v počítači, v chytrém telefonu apod.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Pracovní smlouva na pracovišti byl zveřejněn dne 2012-11-01
počet zobrazení: 3937


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010