Může zaměstnavatel nutit zaměstnance k odkoupení zboží, které se neprodalo do data, od kterého je jeho prodej zákonem zakázaný?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Může zaměstnavatel nutit zaměstnance k odkoupení zboží, které se neprodalo do data, od kterého je jeho prodej zákonem zakázaný?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Pracuji v trafice jako prodavačka. V této době končí prodej NELIP cigaret a od 17.11.2011 se můžou prodávat již jen nové LIP cigarety, což jsou samozhášecí cigarety podle nového ustanovení Evropské unie. Toto jsme se my i zaměstnavatel dozvěděli hodně dlouho předem, který se podle toho měl dle mého názoru zachovat tak, že neměl již delší dobu před tímto termínen cigarety NELIP od dodavatelů přijímat. Ovšem nestalo se a až do poslední chvíle nám stále na prodejnu NELIP cigarety chodily a teď nám zaměstnavatel nakazuje buď tyto cigarety prodat, což se nám nedaří nebo si je odkoupit za svoje peníze, že dodavatelé je zpět brát nebudou. Má na toto právo?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, postup zaměstnavatele je protiprávní. Zaměstnavatel nesmí podle § 13, odst. 2, písm. a) Zákoníku práce přenáše riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance (rozumějme rizko z jeho podnikání). Kromě toho zákon ve stejném paragrafu a odstavci, v bodě g) ještě zakazuje požadovat po zaměstnanci zajištění závazku. Zaměstnavatel si škodu způsobil sám, nevhodným plánovaním dodávek, a protože jste nic nezpůsobili, nejste mu povinni nic hradit.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti počítání času, informování zaměstnanců, přechodu práv a povinností a konkurenční doložky. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Může zaměstnavatel nutit zaměstnance k odkoupení zboží, které se neprodalo do data, od kterého je jeho prodej zákonem zakázaný? byl zveřejněn dne 2011-11-03
počet zobrazení: 2789


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010