Pracovní poměr v době studia
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Pracovní poměr v době studia

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Syn (20 let) studuje v denním studiu SŠ. Chce současně pracovat. Je nějak omezeno uzavření jeho pracovního poměru (doba určitá či neurčitá, odpracovaná doba, atd.)? Jaké má povinnosti v oblasti daňové, sociální a zdravotní (z pracovního poměru plynoucí)?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, osoba je způsobilá k uzavírání pracovních vztahů, jakmile dosáhne 15 let věku a současně dokončí povinnou školní docházku. Váš syn teda nemá z pohledu zákoníku práce žádná omezení, proč by nemohl uzavřít jeden ze 3 druhů pracovně právního vztahu (= tj. pracovní poměr/pracovní smlouvě nebo dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce). Při uzavření event. pracovního poměru by se měl dát pozor, aby byl i během denního studia splnit týdenní úvazek vyplývající z pracovního poměru. Z jeho pohledu by bylo proto lepší a by pracovní doba a její rozvržení byli rozvrženy přímo v pracovní smlouvě. Dokud je syn studentem, je za něj plátcem pojistného stát. Jakmile si začne i při studiu vydělávat, bude platit odvody (sociální, zdravotní, daně) tak jako ostatní zaměstnanci, ale navíc si může odečíst z daní měsíčně slevu 335 Kč jako student.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti počítání času, informování zaměstnanců, přechodu práv a povinností a konkurenční doložky. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Pracovní poměr v době studia byl zveřejněn dne 2011-10-13
počet zobrazení: 3769


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010