Může zaměstnavatel převést zaměstnance na práci k jiné firmě?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Může zaměstnavatel převést zaměstnance na práci k jiné firmě?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnavatel nám oznámil, že pro nás na 4 měsíce nebude mít práci a proto nás pošle k jinému zaměstavateli do jiné firmy. Musíme s tím souhlasit nebo máme jinou možnost, musíme uzavřít jinou smlouvu?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, pokud Váš zaměstnavatel nemá platné povolení + pojištění jako agentura práce, pak Vás nesmí převést k jinému zaměstnavateli! Tento postup je výslovně zakázán v § 13, odst. 2, písm. h) Zákoníku práce. Kdybyste ale souhlasili s prácí u jiné firmy, bylo by nutné uzavřít s novou firmou samostatný pracovněprávní vztah, pravděpodobně pracovní poměr (nebo třeba dohodu o pracovní činnosti) a u stávájícího zaměstnavatele uzavřít dohodu o neplaceném volnu. Nebudete-li souhlasit a stávající zaměstnavatel pro Vás nebude mít práci, pak se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy ve výši 100% průměrného výdělku (viz § 208 ZP). Kdyby však zaměstnavatel požádal o schválení úřad práce (nebo odbory), pak může náhrada mzdy činit nejméně 60% průměrného výdělku (viz § 209 ZP - tzv. částečná nezaměstnanost).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti počítání času, informování zaměstnanců, přechodu práv a povinností a konkurenční doložky. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Může zaměstnavatel převést zaměstnance na práci k jiné firmě? byl zveřejněn dne 2011-04-26
počet zobrazení: 5297


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010