Zaměstnanec jednatelem
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Zaměstnanec jednatelem

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Může být zaměstnanec zároveň i jednatelem /popř. majitelem/,ale u jiné firmy než je zaměstnán? Musí mít pro práci jednatele ŽL?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, je-li osoba jednatelem společnosti s ručením omezeným, jedná se o výkon statutární funkce podle obchodního zákoníku. Pro výkon funkce jednatele není nutný živnostenský list (živnostenský list je vystaven přímo pro s. r. o.). Je časté, že jedna osoba je současně jednatelem s. r. o. a zaměstnancem téže firmy s. r. o. To je také možné, ale pracovněprávní vztah (obvykle pracovní poměr založený pracovní smlouvou) musí být sjednán na jiný druh práce než je "vedení společnosti". (Aby nedošlo k záměně mezi výkonem funkce statutárního orgánu podle obchodního zákoníku a výkonem závislé práce v pracovním vztahu podle zákoníku práce.) To, že je osoba zaměstnancem společnosti "A" a současně jednatelem společnosti "B", také není nic neobvyklého. Je ale nutno říci, že dokud je zaměstnanec v pracovním poměru, nesmí bez výslovného písemného souhlasu zaměstnavatele být činný (ani jako jednatel) ve firmě, která má vůči podnikání zaměstnavatele konkurenční povahu. Zaměstnavatel má právo v budoucnu tento souhlas odvolat (+ zdůvodnit odvolání) a v takovém případě je zaměstnanec povinen bez zbytečného odkladu konkurenční činnost ukončit (viz § 304 Zákoníku práce).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti počítání času, informování zaměstnanců, přechodu práv a povinností a konkurenční doložky. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Zaměstnanec jednatelem byl zveřejněn dne 2011-06-01
počet zobrazení: 7173


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010