Spoluúčast zaměstnance na financování uniforem
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Spoluúčast zaměstnance na financování uniforem

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnavatel chce pořídit uniformy a požaduje od zaměstnanců uhrazení 50-ti procent nákladů na pořízení. Má na to právo? Nedostáváme žádný příplatek na ošatné. Kdo na to nepřistoupí dostane výpověď. Děkuji

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, ze zákona je to zaměstnavatel, kdo musí na svůj náklad zajistit a udržovat pracovní oděvy. V § 104, odst. 5 Zákoníku práce se výslovně hovoří o tom, že se musí poskytovat zaměstnancům bezplatně. I kdyby se zaměstnavatel bránil tím, že se nejedná o oděv ochranný, ale reprezentativní, pak kdyby kontrola finančního úřadu zjistila, že zaměstnanci půlku tohoto oděvu hradí, neuznala by mu oděvy jako náklad. Resp. by mohla tvrdit, že se jedná o naturální požitek, který má charakter nefinančího plnění pro zaměstnance, doměřila by daň (o pojistném nemluvě). A protože naturální požitek nelze nikomu nutit, nebyli by zaměstnanci povinni uniformu nosit, mohli by se jí vzdát, a proto by na ni ani nepřispívali.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Spoluúčast zaměstnance na financování uniforem byl zveřejněn dne 2014-09-20
počet zobrazení: 3045


Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práceBezpečnost práce, pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnancůPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011