Požadované vzdělání pro výkon povolání účetní
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Požadované vzdělání pro výkon povolání účetní

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Nemohu nikde najít předpis, který by určoval, jaké vzdělání má mít účetní. Rozum mi říká, že určitě úplné střední odborné, ale potřebuji to doložit vyhláškou nebo předpisem.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, v pracovním poměru je věcí zaměstnavatele, zda přijme na pozici účetní osobu s praxí či bez a jaké bude mít zaměstnankyně vzdělání. Bavíme-li se však o tom, že byste chtěla požádat o živnostenský list a vykonávat práci účetní jako OSVČ, pak se požadavky řídí živnostenským zákonem (zák. č. 455/1991 Sb.), kde v příloze č. 2 v 11-tém odstavci najdeme požadavky pro výkon účetnictví. Musíte mít buď VŠ + 3 roky praxe v oboru nebo VOŠ + 5 let praxe v oboru nebo maturitu + 5 let praxe nebo doklad o rekvalifikaci uznávaný MŠMT + také praxe praxe.

Tématu specifikace požadavků na kandidáty se věnuje dotaz sesterské poradny pro uchazeče o práci a zaměstnání - Požadované vzdělání kandidáta v nabídce práce.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Požadované vzdělání pro výkon povolání účetní byl zveřejněn dne 2014-06-09
počet zobrazení: 3080


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010