Zápočtový list a souběh pracovních vztahů
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Zápočtový list a souběh pracovních vztahů

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Momentálně jsem začal pracovat formou dohody o pracovní činnosti. Jedná se pouze o jednorázovou výpomoc (pár hodin). Předpokládám brzký nástup do zaměstnání v podobě HPP, přesto bych mohl mít do budoucna občasný přivýdělek. S DPČ mám tedy v úmyslu dál příležitostně pokračovat. Zajímalo by mne, zda při nástupu do nového zaměstnání budu muset předložit zápočtový list z DPČ, nebo z HPP, který jsem vykonával cca rok zpět?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, pokud dohoda o pracovní činnosti nebude ukončena, tak ani nemůžete odevzdat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list). Potvrzení se vydává jen u ukončených pracovních vztahů. A pokud Vám to přijde snazší, tak se o dohodě o pracovní činnosti ani nemusíte zmiňovat (pokud tedy nemá dohoda konkurenční charakter vůči podnikání zaměstnavatele, kde budete pracovat v pracovním poměru). Potvrzení ze zaměstnání, které skončilo před rokem nemá pro zaměstnavatele příliš význam (i když by se na něj i tak měl podívat kvůli případným srážkám ze mzdy, které můžete mít event. nařízeny). U zaměstnavatele budete muset podepsat čestné prohlášení, abyste stvrdil čerpání/nečerpání nemocenských dávek v době posledního roku před nástupem do zaměstnání. Podobné čestné prohlášení může vyřešit i srážky ze mzdy. Následně nebude žádný zápočtový list třeba. Koneckonců v zákoníku práce nalezneme pouze povinnost zaměstnavatele potvrzení o zaměstnání vydat, ale nikde tam není povinnost zaměstnance jej předložit dalšímu zaměstnavateli. (Kdyby např. zaměstnavatel podmínil vznik pracovního poměru předložením zápočtového listu, pak se dopouští diskriminace.)

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Zápočtový list a souběh pracovních vztahů byl zveřejněn dne 2013-05-06
počet zobrazení: 4747


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010