Kdo smí nahlížet do osobního spisu?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Kdo smí nahlížet do osobního spisu?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnáváme cca 600 zaměstnanců, každému vedeme osobní spis. V Zákoníku práce v § 312 je taxativně stanoveno, kdo do něj může nahlížet. Vedení firmy uzavřelo smlouvu s jistou právnickou firmou, která má provádět "kontrolu" spisů. Jako odbor lidských zdrojů jsme dostali nařízení umožnit zástupcům této firmy přístup k dokladům. Nejsme si jisti, zda je toto nařízení oprávněné

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, má-li ona právnická osoba provádět jakýsi audit, pak nemáte právo ji zpřístupnit spisy, pokud nebudete mít písemné informované souhlasy všech jednotlivých zaměstnanců (to platí např. i pro interní auditory, certifikaci ISO apod.). Kdyby však ona právnická osoba pro Vás např. měla vést mzdové účetnictví, pak byste smlouvou ošetřili ochranu dat a souhlas zaměstnanců byste nepotřebovali, protože byste prostřednictvím někoho jiného pouze plnili zákonné agendy (sociální, zdravotní, daně, důchody).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti počítání času, informování zaměstnanců, přechodu práv a povinností a konkurenční doložky. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Kdo smí nahlížet do osobního spisu? byl zveřejněn dne 2011-08-08
počet zobrazení: 3935


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010