Jde o bossing?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Jde o bossing?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Moje přímá nadřízená zmanipulovala mé podřízené a k tomu,aby -cituji "jako jeden šik nastoupily před ředitele oddělení a žádali mé sesazení z funkce".Mé podřízené její osobní záměr po čase prokoukly a o celé situaci mne těsně před plánovaným dnem mého sesazení informovaly. Sama jim řekla, že mne nenávidí, bojí se mne a o svoji funkci. V určený den jsem byla v pracovní neschopnosti a nyní jsem ředitele oddělení a jeho zástupce požádala o schůzku. Nadřízená hledá nyní, pro provalení jejího záměru, na mém pracovišti chyby, aby tak zastínila skutečný důvod a vysvětlila svůj úmysl chybami v mé práci.Myslím, že její jednání je manažerská chyba a nelze ji spojovat s event.později zjištěnými chybami v mé práci. Je její prozrazená štvanice proti mé osobě bossing?Do té doby jsem nebyla nikdy upozorněna na jakékoli chyby v mé práci ani slovně, ani písemně,ani finančně.Jde vůči mně asi o heslo "kdo neumí,mučí", neboť nadřízená svoji práci moc nezvládá..Jak se mám zachovat? Myslím si, že ředitel i jeho zástupce jinak proti mé nadřízené, ale asi ani proti mně, nic nemají a vycházejí s ní dobře.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, z hlediska právní úpravy je pochopitelně jakékoliv znevýhodňování na pracovišti zakázáno, ale v praxi se pořádně není oč opřít. Obávám se, že se věc bude muset řešit interně, protože při případném soudním sporu byste asi těžko získávala svědectví stávajících podřízených, protože by se zřejmě bály o práci. Nicméně je možné, že kdybyste požádala zaměstnavatele, aby provedl individuální pohovory s jednotlivými kolegyněmi, aby se nebály konfrontace před plénem a kdybyste požádala o nezávislý audit vedené agendy (pokud je to možné a nebavíme-li se o auditu za x-settisíc Kč), pak by se možná zaměstnavatel postavil na Vaši stranu. Kromě toho bych zvážila i variatnu promluvit si s nadřízenou a vysvětlit, že ji budete podporovat a neusilujete o její místo (vymezování se vůči ní nemusí být chytrá strategie, protože většinou se vedení přikloní na stranu vyšší šarže). Nicméně to jsou všechno otázky vyjednávání či psychologii, nikoliv právní. Takže z právního hlediska: bude-li Vám podána výpověď, kterou byste považovala za neplatnou nebo budou-li Vám kráceny mzdové složky, na které máte jinak nárok, můžete se domáhat soudně nápravy, ale vždy musíte být schopna soudu předložit důkazy, a to může být problém.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti počítání času, informování zaměstnanců, přechodu práv a povinností a konkurenční doložky. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Jde o bossing? byl zveřejněn dne 2011-08-02
počet zobrazení: 6466


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010