určení druhu práce závodním lékařem po pracovním úrazu
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

určení druhu práce závodním lékařem po pracovním úrazu

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Jsem po pracovním úrazu, firma se zabývá dopravou a po pracovním úrazu a posudku závodního lékaře nejsem zdravotně způsobilý vykonávat dosavadní práci pro trvalé následky pracovního urazu. zaměstnavatel mi nabídl uklízecí práce v areálu firky, sekání trávy, hrabání listí, mytí oken a nádobí atd, závodní lékař mi do posudku napsal, že nejsem zdravotně způsobilý pro úklidové práce a doplnil: stav po komplikované ruptuře bicepsu bez těžképráce - pouze drobný úklid. Zaměstnavatel mi nyní oznámil, že mám zajít k lékaři a ten mi má napsat, co můžu vykonávat za práce. Tento postup se mi zdá nesprávný. Za lékařem bych měl přece jít až s pracovní pozicí a on by se k ní měl vyjádřit. Můj ošetřující lékař mi po tomto dotazu sdělil, že na určování práce je zaměstnavatel a ne doktor. Jak se mám teď zachovat? Závodní lékař zprávu o mém zdravotním stavu a trvalých následcích má. Je tento postup zaměstnavatele správný?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, pravdu má lékař. Zaměstnavatel pro Vás musí najít jiný druh práce a k tomu, zda je pro Vás ona práce vhodná, se opět vyjádří závodní lékař. (Lékař nemůže znát nabídku pracovních míst u zaměstnavatele.) V případě, že u zaměstnavatele nebude možné najít žádnou jinou zdravotně vhodnou práci, přichází do úvahy výpověď dle § 52, písm. d) Zákoníku práce s odstupným ve výši 12-násobku průměrného výdělku (viz § 67 Zákoníku práce). Je v zájmu zaměstnavatele, aby pro Vás sám našel jinou práci, protože jinak nebudete pracovat a přesto budete od něj pobírat náhradu ve výši průměrného výdělku pro překážku v práci na straně zaměstnavatele (viz § 208 Zákoníku práce).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz určení druhu práce závodním lékařem po pracovním úrazu byl zveřejněn dne 2013-03-28
počet zobrazení: 2625


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010