Porušení pracovní kázně, odebrání odměn a neoprávněná hrozba výpovědí
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Porušení pracovní kázně, odebrání odměn a neoprávněná hrozba výpovědí

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Jsem již šestnáct let zaměstnán u firmy a z toho patnáct let na místě vstupního kontolora. Před čtnácti dny jsem ale od vedoucího výroby dostal dopis od majitele o hrubém porušení pracovních povinností. Jednalo se o to že jsem pozastavil novému dodavateli dodávku s díly. Postupoval jsem dle platných kontrolních postupů a i řízení reklamace proběhlo v souladu se směrnicemi. Dodavatel dojel a neshodu jsem mu fyzicky předložil, odsouhlasili jsme si vše a odjel i s díly. Majitel mi ale v dopise dává za vinu, že jsem nedoložil a nezadržel k další konzultaci díly pro technologii a že technolog a vedoucí logistiky na příkaz vedoucího výroby museli jet k dodavateli se na neshodu podívat. Nikdy jsem nikomu nepředkládal k prohlížení neshody a také nemohu zadržovat díly které jsou stále ve vlastnictví dodavatelské firmy. Kromě dopisu mi bylo ústně sděleno že na dobu neurčitou přicházím o odměny a v případě další nespokojenosti mi bude dána výpověď. Dopis jsem převzal a druhý den na něj odeslal mejlem vedoucímu výroby odpověď s veškerými vysvětleními a dle jakých vnitropodnikových směrnic jsem postupoval a s tím že nesouhlasím s obviněním. Připadá mi to že v rámci úsporných opatření chtějí můj odchod, ale bez odstupného. Prosím o radu jak postupovat dále.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, zachoval jste se správně. Dopis jste převzal (ten by se totiž považoval za doručený, i kdybyste ho odmítl převzít - viz § 334, odst. 3 ZP) a napsal jste vlastní dopis, kde jste se ospravedlnil. Kdyby Vám zaměstnavatel následně opravdu chtěl dát výpověď z pracovního poměru, musel byste se proti takovému postupu ohradit jedině u soudu, a to do 2 měsíců ode dne, kdy by měl takto neplatně pracovní poměr skončit (viz § 72 Zákoníku práce). S nevyplácením odměn půjde bohužel těžko co dělat, protože na odměny není ze zákona nárok.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti počítání času, informování zaměstnanců, přechodu práv a povinností a konkurenční doložky. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Porušení pracovní kázně, odebrání odměn a neoprávněná hrozba výpovědí byl zveřejněn dne 2011-05-02
počet zobrazení: 4621


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010