Mohu se zúčastnit stávky, i když nejsem v odborech a ve firmě odbory nemáme?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Mohu se zúčastnit stávky, i když nejsem v odborech a ve firmě odbory nemáme?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Nejsem členem odborů, ale chtěl bych se připojit ke stávce odborářů, protože si myslím, že je to asi jedinná možnost, jak dát najevo nespokojenost s plánovanými návrhy reforem. V práci odbory nemáme. Nemusím stávkovat 24 hodin, ale rád bych dal najevo svůj nesouhlas a solidaritu s požadavky normálních lidí. A může mě zaměstnavatel nějak postihnout, když budu také stávkovat. Ostatní zaměstnanci ve firmě se nechtějí přidat a šéf se mi vysmál a doporučil mi ať si vezmu dovelenou a jedu do Prahy ukázat svůj názor.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, právo na stávku je v ČR zaručeno Listinou základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.), a to v článku č. 27, odst. 4. Trochu problém však je, že listina se odvolává na jiný zákon a tím je zákon o kolektivním vyjednávání a ten zná pouze stávku o uzavření kolektivní smlouvy (viz zákon č. 2/1991 Sb., § 16). Nicméně z rozhodnutí Nejvyššího soudu (rozsudek čj. 21 Cdo 2104/2001) vyplývá, že ústavní právo je naplněno, i když bude stávka vyhlášena v jiném zájmu a nebude tedy upravena zvláštním předpisem. Prakticky to pro Vás znamená, že i když nejste odborově organizován a u Vašeho zaměstnavatele odborová organizace vůbec nepůsobí, přesto máte jako každý občan ČR právo stávkovat za Vaše práva. V takovém případě je nutné zaměstnavatele písemně informovat (předem) o Vaší plánované nepřítomnosti v práci a o předpokládaném rozsahu nepřítomnosti. Zaměstnavatel Vás pak musí z práce uvolnit a nesmí Vás trestat, za to, že jste využil své ústavní právo (není to absence). Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance bez náhrady mzdy. Za dobu stávky pak za sebe musíte uhradit pojistné z minimální mzdy. Takže máte právo jít stávkovat, ale přesto se nedivím tomu, že Vám zaměstnavatel navrhuje, abyste si vzal den dovolené (já bych na jeho místě řekla to samé).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti počítání času, informování zaměstnanců, přechodu práv a povinností a konkurenční doložky. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Mohu se zúčastnit stávky, i když nejsem v odborech a ve firmě odbory nemáme? byl zveřejněn dne 2011-06-15
počet zobrazení: 3343


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010