Zaměstnavatel prodal firmu i se mnou - jediným zaměstnancem během rodičovské dovolené.
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Zaměstnavatel prodal firmu i se mnou - jediným zaměstnancem během rodičovské dovolené.

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Jsem na rodičovské dovolené, můj zaměstnavatel prodal firmu, ale jediná já jsem nedostala výpověď, tedy jsem stále vedená jako zaměstnanec firmy. Do konce rodičovské dovolené mi zbývají cca 2 roky. Jak mám postupovat,když nemám kontakt na nového majitele-jednatele? Tzn. výpověď, zápočtový list, odstupné?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, nejprve bych na Vašem místě napsala dopis původnímu majiteli a požádala bych ho o písemnou informaci, zda prodal firmu i s Vámi, tedy zda práva a povinnosti z Vašeho pracovního poměru přešla na nového majitele nebo zda trvá pracovní poměr mezi Vámi a jím. Podle § 279, odst. 1, písm. c) Zákoníku práce je totiž zaměstnavatel povinen Vás informovat o změně právního postavení zaměstnavatele a o osobě oprávněné činit za zaměstnavatele právní úkony. Kdyby původní majitel nereagoval (je to pravděpodobné), našla bych si v obchodním rejstříku (www.justice.cz) kontakt na nového majitele a napsala bych mu obdobný dotaz. Kdyby nereagoval ani jeden, pak bych v době ukončení rodičovské dovolené napsala dopis původnímu majiteli, že Váš pracovní poměr trvá, a že nastoupíte k danému datu znovu do zaměstnání, aby Vám přiděloval práci podle pracovní smlouvy. Když tak neučiní dluží Vám mzdu. Následně můžete po čase (15 dnů po splatnosti - viz § 56, odst. 1, písm. b) Zákoníku práce) sama okamžitě zrušit pracovní poměr pro dlužnou mzdu a v tom případě budete mít nárok na odstupné (viz § 67, odst. 1 Zákoníku práce). Příklad: Měla byste nastoupit do práce v září, ale zaměstnavatel Vám nepřiděluje práci. Dluží Vám tedy náhradu mzdy za překážku v práci na straně zaměstnavatele ve výši průměrného výdělku (viz § 208 Zákoníku práce). Mzda (náhrady mzdy) za září je splatná posledního října (viz § 141, odst. 1 Zákoníku práce). Po 15 denním zpoždění se splatností mzdy, lze okamžitě zrušit pracovní poměr. Takže nejdříve 16. 11. můžete písemně okamžitě zrušit pracovní poměr. I když Vám zaměstnavatel nevystaví zápočtový list, tak s písemným okamžitým zrušením Vás i tak zaeviduje úřad práce a o odstupné a náhradu mzdy se následně můžete soudit.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti počítání času, informování zaměstnanců, přechodu práv a povinností a konkurenční doložky. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Zaměstnavatel prodal firmu i se mnou - jediným zaměstnancem během rodičovské dovolené. byl zveřejněn dne 2011-05-03
počet zobrazení: 3820


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010