Neproplacení vstupní prohlídky a výpisu z rejstříku trestů
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Neproplacení vstupní prohlídky a výpisu z rejstříku trestů

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Jaky je paragraf v zákoníku práce, který firmám ukládá platit vstupní prohlídky a výpis z rejstříku trestů? Na moji žádost mi zaměstnavatel odpovědel, že ONI TO NEPROPLÁCÍ.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, oba Vaše dotazy (proplácení vstupních zdravotních prohlídek a proplácení výpisu z rejstříku trestů) jsou sporné. Začněme výpisem z rejstříku trestů: Je vůbec požadavek zaměstnavatele oprávněný, když po Vás výpis žádá? Protože výpis lze žádat např. pokud budete pracovat s ceninami (hrozí materiální škoda), nebo se budete starat o děti (vyžaduje se mravní bezúhonost) apod., ale žádat výpis u všech zaměstnanců bez ohledu na jejich zařazení je diskriminační. Pokud však požadavek zaměstnavatele oprávněný je, pak podle mne částku za výpis byste mohl(a) hradit sám(a), protože tím dokládáte svou způsobilost k práci, kterou zákoník práce blíže neřeší. Jsou ale i zaměstnavatelé, kteří náklady na výpis proplácí. U proplácení vstupních prohlídek je můj názor jednoznačně pro proplácení, protože prohlídky a obecně péče o bezpečnost jsou zaměstnavateli uloženy zákonem. I když text není zcela jednoznačný, zde jsou paragrafy, které žádáte - § 103, odst. 1, písm. a) ZP = zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec konal práci, které není způsobilý (a to dosáhne prohlídkou, jedná se tedy o povinnost zaměstnavatele), § 13, odst. 2, písm. a) ZP = zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu práce na zaměstnance (v tomto případě nesmí na zaměstnance přenášet své úkoly a chtít, aby zaměstnanec nesl náklady na jejich výkon). Otevřeně ale říkám, že řada firem neplatí ani prohlídky, ani výpisy z rejstříku a kontroly státního dozoru tento postup nepostihují, protože zákon v tomto ohledu není jednoznačný.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti počítání času, informování zaměstnanců, přechodu práv a povinností a konkurenční doložky. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Neproplacení vstupní prohlídky a výpisu z rejstříku trestů byl zveřejněn dne 2011-07-22
počet zobrazení: 10479


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010