Změna IČ zaměstnavatele a dodatek pracovní smlouvy
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Změna IČ zaměstnavatele a dodatek pracovní smlouvy

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Potřebuji převést zaměstnance z manžela na syna. Jsme sdružení FO. Pracovní poměr zaměstnanců pokračuje bez přerušení, název firmy je stejný. Z finančních důvodů je však třeba zkrátit pracovní dobu zaměstnance z 40hod/týden na 28hod/týden.V původní smlouvě byla uvedena hod. mzda na 55,-Kč/h.V průběhu let se zvýšila na 70,-/h. bez písemných výměrů. Mohu v dodatku k původní pracovní smlouvě upravit hodinovou mzdu na 65,-Kč, zkrátit pracovní dobu i IČ zaměstnavatele? Je třeba souhlasu zaměstnance se zkrácenou prac. dobou a mzdou? Pohyblivá složka mzdy by mohla být upřesněna ve Vnitřním předpisu.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, když dochází k přechodu práv a povinností na nového zaměstnavatele, není možné bez souhlasu zaměstnanců zkrátit stanovenou týdenní pracovní dobu a snížit mzdy. To jde zcela proti principu přechodu práv a povinností. Ke snížení týdenního úvazku je vždy třeba souhlas zaměstnance (viz § 80 Zákoníku práce). Ovšem kdyby ke snížení mzdových výměrů došlo déle než po 2 měsících od přechodu práv/povinností, zaměstnanci už by nemohli podat žalobu na zhoršení podmínek po přechodu práv a povinností (viz § 339a, odst. 1 Zákoníku práce).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Změna IČ zaměstnavatele a dodatek pracovní smlouvy byl zveřejněn dne 2014-10-20
počet zobrazení: 3414


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010