Snížení mzdy dodatkem k pracovní smlouvě při nedostatku zakázek
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Snížení mzdy dodatkem k pracovní smlouvě při nedostatku zakázek

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Nna Internetu jsem se dočetla, že v případě snížení tržeb, obratu nebo poptávky po zboží, je zaměstnavatel oprávněn hromadně snížit zaměstnancům mzdy sjednané v pracovních smlouvách dodatkem k pracovní smlouvě pouze se souhlasem a po prošetření úřadu práce na základě jeho provedeného auditu. Je tato skutečnost dle prováděcích vyhlášek k Zákoníku práce stále aktuální, nebo se jedná o povinnost ÚP, která už neplatí?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, snížit SMLUVNÍ mzdu lze jedině po dohodě, a to platilo a platit bude. Má-li však zaměstnavatel málo zakázek, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatel z důvodu tzv. "částečné nezaměstnanosti". A v tom případě, může zaměstnavatel přidělovat zaměstnancům práci v nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba, a rozdíl doplácet touto překážkou, přičemž její výše je v rozpětí 60 - 100% průměrného výdělků. U zaměstnavatele, kde působí odborová organizace, se o výši náhrady jedná v kolektivní smlouvě. U zaměstnavatele, kde odbory nepůsobí, rozhodovaly o výši náhrady až do r. 2011 úřady práce. Ale od r. 2012 vyhlašuje zaměstnavatel výši náhrady mzdy sám, a to ve vnitřním předpisu (viz § 209 Zákoníku práce).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Snížení mzdy dodatkem k pracovní smlouvě při nedostatku zakázek byl zveřejněn dne 2013-06-16
počet zobrazení: 4025


Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práceBezpečnost práce, pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnancůPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011