Může být zakázáno sedět při výkonu práce?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Může být zakázáno sedět při výkonu práce?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Nový vedoucí nám zakázal při práci sedět, i když normy plníme na 100%. Pracujeme v nepřetržitém provozu sobotu a v neděli 12h. Může nám nařídit při práci stát? V opačném případě nám krátí prémie. Jedná se o montáž drobných součástek. Děkujeme.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, zaměstnavatel je jednak povinen rozvíjet a pečovat o dobré mravy na pracovišti a také je povinen zajistit bezpečnou práci a nahrazovat namáhané postupy příjemnějšími (viz § 13, odst. 5 + § 101 a násl., zejména § 102, odst. 5, písm. d) Zákoníku práce). Bez znalosti konkrétní práce Vám nemohu 100% odpovědět, zda je postup špatný, ale pokud pro vnucenou pracovní polohu není pádný důvod, pak se jedná o šikanu.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Může být zakázáno sedět při výkonu práce? byl zveřejněn dne 2011-11-03
počet zobrazení: 4939


Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práceBezpečnost práce, pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnancůPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011