Pravomoce pracovníka BOZP ke kontrole zaměstnance na omamné látky?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Pravomoce pracovníka BOZP ke kontrole zaměstnance na omamné látky?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dobrý den, mohl bych Vás poprosit o dotaz co se týče našeho bezpečnostního technika a jeho pravomocech. Zajímalo by mě,jestli může nařídit odebrání krve a moči v nemocnici na přítomnost alkoholu a THC. Děkuji za odpověd.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, zákoník práce výslovně v § 106, odst. 4, písm. i), že zaměstnanec je povinen podrobit se kontrole na alkohol či jiné návykové látky, jedině v případě, že ho ke kontrole vyzve vedoucí zaměstnanec, který je k tomu písemně určen zaměstnavatelem. Je-li tedy Váš bezpečnostní technik např. externista nebo řadový zaměstnanec nebo se sice jedná o vedoucího zaměstnance, ale zaměstanvatel ho tím písemně nepověřil, pak nejste povinen se kontrole podrobit.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Pravomoce pracovníka BOZP ke kontrole zaměstnance na omamné látky? byl zveřejněn dne 2011-11-24
počet zobrazení: 3750


Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práceBezpečnost práce, pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnancůPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011