Kdo hradí vstupní lékařskou prohlídku, kterou zaměstnanec absolvoval ještě před vznikem pracovního poměru?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Kdo hradí vstupní lékařskou prohlídku, kterou zaměstnanec absolvoval ještě před vznikem pracovního poměru?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dne 10.10.02012 jsem absolvovala vstupní lékařskou prohlídku u smluvního lékaře na své náklady. Dne 11.10.2012 se mnou uzavřel zaměstnavatel pracovní smlouvu s nástupem 11.10.2012. Je mi zaměstnavatel povinen uhradit tuto prohlídku? Děkuji.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, § 59, odst. 2 (který platí od 1.4.2012) hradí vstupní prohlídku, když dojde k uzavření pracovního vztahu, vždy zaměstnavatel. I když jste tedy prohlídku absolvovala den před vznikem pracovního poměru, zaměstnavatel je povinen Vám prohlídku bez zbytečného odkladu proplatit. Už jenom to, kdyby s proplacením otálel např. že ji proplatí až po zkušební době (což je v praxi dost časté) bylo by to porušením zákona, protože by se jednalo o přenášení rizika z výkonu závislé práce na zaměstnance.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Kdo hradí vstupní lékařskou prohlídku, kterou zaměstnanec absolvoval ještě před vznikem pracovního poměru? byl zveřejněn dne 2012-10-26
počet zobrazení: 4610


Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práceBezpečnost práce, pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnancůPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011