Celkové náklady při prohlubování kvalifikace
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Celkové náklady při prohlubování kvalifikace

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

V červnu tohoto roku jsem zahájila specializační studium na žádost zaměstnavatele. Nyní mi byl předložen dodatek k pracovní smlouvě, ve které stojí, že se zavazuji u zaměstnavatele setrvat 5 let po dokončení studia nebo uhradit náklady. Dodatek však neobsahuje výčet nákladů ani celkovou částku, která by měla být uhrazena. Mám takový dodatek podepsat?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, kvalifikační dohoda musí povinně obsahovat druhy nákladů a celkovou částku, které budete povinna uhradit (viz § 234, odst. 3, písm. c) Zákoníku práce) a z rozhodnutí soudů vyplývá, že zaměstnavatelům, kteří podepsali se zaměstnanci dohodu bez těchto náležitostí soudy neuznali jejich nároky (prohráli soudy, ve kterých po zaměstnancích vložené částky požadovali). Je tedy podle mého názoru v prvé řadě v zájmu zaměstnavatele, aby byla dohoda platně sjednána, protože jinak mu nemusíte nic platit.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Celkové náklady při prohlubování kvalifikace byl zveřejněn dne 2011-09-05
počet zobrazení: 3071


Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práceBezpečnost práce, pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnancůPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011