Je zaměstnanec povinen uhradit náklady z kvalifikační dohody při odchodu do starobního důchodu?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Je zaměstnanec povinen uhradit náklady z kvalifikační dohody při odchodu do starobního důchodu?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

V roce 2010 zaměstnanec podepsal kvalifikační dohodu se závazkem, že zůstane u zaměstnavatele dalších 5 let, jinak bude muset hradit náklady na školení v cizině. Od ledna 2013 má nárok na odchod do starobního důchodu. Má zaměstnavatel nárok domáhat se svých práv a nutit zaměstnance setrvat dále v zaměstnání nebo uhradit poměrnou částku nákladů za neodpracované 2 roky?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, byla-li kvalifikační dohoda uzavřena platně dle § 231 a následujících Zákoníku práce, pak fakt, že zaměstnanec dosáhl důchodového věku nic nemění na tom, že je povinen uhradit náklady do něj vložené, pokud ještě neuplynula doba, která byla v kvalifikační dohodě sjednána. Samotné dosažení důchodového věku nemá vliv na závazky mezi smluvními stranami. Tak jako se na straně zaměstnavatele nemůže stát kvalifikovaným výpovědním důvodem pro ukončení pracovního poěmru, tak na straně zaměstnance jej nemůže zbavit závazků, které dobrovolně přijal.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Je zaměstnanec povinen uhradit náklady z kvalifikační dohody při odchodu do starobního důchodu? byl zveřejněn dne 2013-02-15
počet zobrazení: 2709


Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané dotazy z kategorie

Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Dlouhodobá pracovní neschopnost a propadnutí dovolené
Povinnost absolvovat závodní preventivní prohlídku
Nárok naproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru
Z čeho se vypočítává průměr na nemoc při krátké době zaměstnání?
Nemocný zaměstnanec a revize zdravotního stavu
Pracovní úraz a jeho vyplácení
Je nárok na volno s náhradou mzdy na vykonání maturitní zkoušky?
Nemoc z povolání - atopický ekzém
Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práceBezpečnost práce, pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

kvalifikační dohoda
noční práce
zvýšení a prohloubení kvalifikace
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnavatelů
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců
dohoda o zvýšení/prohloubení kvalifikace
mladiství zaměstnanci
těhotné zaměstnankyně
dočasná pracovní neschopnost (karanténa)
povinnosti zaměstnancůPracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Ošetřovatelské volno
Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Povinné preventivní prohlídky pro brigádníky končí!
Zdravotní prohlídky u zaměstnavatelů od 04/2012
Zákoník práce 2012 XIII. díl - Konkurenční doložka
Radiorada Převedení na jinou práci Radiožurnál 2.3. 2011
Radiorada Kontrola zaměstnanců Radiožurnál 1.2. 2011