Kurz Zákoník práce a pracovní právo 2011 

Bookmark and Share

Kurz Zákoník práce

Kurz Zákoník práce a pracovní právo je základním vzdělávacím programem v oblasti pracovního práva. Na kurzu se dozvíte nejdůležitější informace ze zákoníku práce a dalších pracovně právních předpisů, např. ze zákona na ochranu osobních údajů, antidiskriminačního zákona, zákona o zaměstnanosti a dalších.

Cílem kurzu je maximální využití znalostí v personalistické praxi. Z tohoto důvodu nejde pouze o výklad jednotlivých částí a paragrafů zákoníku práce, ale nedílným obsahem kurzu jsou spousty praktických příkladů, řešení vybraných pracovně právních problémů a výklad sporných témat s pomocí předchozích rozhodnutích soudů (tzv. judikátů).

Kurzy se konají v maximálním počtu účastníků 10. Výhodou malého množství účastníků je nejen bezprostřední komunikace, ale zejména možnost konzultovat všechny konkrétní problémy všech zúčastněných. Na každého se dostane, pro každého máme dost času.

Obsah kurzu Zákoník práce

Obsah kurzu se opírá o strukturu zákoníku práce a věnuje se zejména následujícím tématům:
 • Základní pravidla pracovně-právních vztahů (co je zákonem zakázáno/dovoleno)
 • Neplatnost právních úkonů
 • Vznik pracovního poměru, jmenování
 • Ochrana osobních údajů
 • Náležitosti pracovní smlouvy
 • Osobní spis
 • Ukončování pracovních poměrů, ochrana před výpovědí, odstupné
 • Dohody konané mimo pracovní poměr
 • Mzda – sjednat či stanovit? Příplatky za práci
 • Pracovní doba, dovolená na zotavenou, překážky v práci
 • Mateřská dovolená a rodičovská dovolená
 • Náhrady škody
 • Informování a projednání
 • Konkurence – konkurenční doložka
 • Doručování písemností
 • Připravované změny novely zákoníku práce v porovnání se stávající legislativou.

Praktické studijní materiály

Každý účastník kurzu obdrží nejen aktuální výtisk úplného znění Zákoníku práce, ale zejména praktický studijní materiál. Studijní materiál obsahuje nejdůležitější informace pracovně právní legislativy a účastníkům kurzu slouží ke každodennímu využití v personální práci.

Možnost konzultovat pracovně právní problém

V ceně kurzu pro každého účastníka je možnost konzultovat s lektorkou konkrétní pracovně právní problémy ve firmách. Tuto možnost má účastník nejen přímo v době konání kurzu, ale i 14 dnů po jeho skončení.