Pracovní právo a Zákoník práce 2012 test správné odpovědi 

Bookmark and Share

Zákoník práce - správné odpovědi

1. Co musí obsahovat pracovní smlouva?

a. druh práce, místo výkonu práce, datum nástupu do práce
b. druh práce, místo výkonu práce, datum nástupu do práce, týdenní pracovní doba
c. druh práce, místo výkonu práce, datum nástupu do práce, týdenní pracovní doba, mzda

2. Řadový zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu určitou 5 měsíců, v jaké délce je možné sjednat zkušební dobu?

a. zkušební doba smí činit 5 měsíců
b. zkušební doba smí činit 3 měsíce
c. zkušební doba smí činit 2,5 měsíce

3. Pracovní poměr na dobu určitou může být sjednán na dobu:

a. max. na dobu 2 let s libovolným počtem opakování
b. max. na dobu 3 let a v těchto 3 letech max. 2 krát opakován nebo prodloužen
c. max. na dobu 3 let a k tomu 2 krát opakován nebo prodloužen (každé opakování či prodloužení max. na dobu 3 let), celkem tedy až na dobu 3 x 3 let (9 let)

4. Odstupné se poskytuje:

a. všem zaměstnancům stejně ve výši nejméně 3-násobku průměrného výdělku
b. podle délky trvání pracovního poměru od 1-násobku až po 3-násobek průměrného výdělku
c. podle délky trvání pracovního poměru od 1-násobku až po 5-násobek průměrného výdělku

5. Na dohodu o provedení práce lze v témže kalendářním roce pro téhož zaměstnavatele odpracovat max.:

a. 100 hod.
b. 150 hod.
c. 300 hod.

6. Jak je to s dohodou o provedení práce a pojistným na sociální a zdravotní pojištění?

a. dohoda o provedení práce je osvobozena od plateb pojistného
b. činí-li měsíční příjem z DPP 10.000 Kč, vzniká povinnost platit pojistné
c. činí-li měsíční příjem z DPP 10.001 Kč, vzniká povinnost platit pojistné

7. Délka směny smí činit:

a. max. 12 hodin
b. max. 9 hodin u rovnoměrného rozvržení pracovní doby a 12 hodin u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby
c. max. 16 hodin

8. Ve mzdě může být přihlédnuto k práci přesčas:

a. neomezeně, je-li to se zaměstnancem sjednáno
b. max. do 150 hodin u řadového zaměstnance a do 416 hodin u vedoucího zaměstnance u mzdy sjednané i stanovené a určené
c. max. do 150 hodin u řadového zaměstnance a do 416 hodin u vedoucího zaměstnance u mzdy sjednané

9. Nevyčerpaná dovolená z předchozího roku na konci roku následujícího:

a. stará dovolená bez náhrady propadá
b. žádná dovolená zaměstnanci nikdy nesmí propadnout
c. základní výměra staré dovolené v rozsahu 4 týdnů propadá, případné další týdny se proplácí

10. Zápočtový list je zaměstnavatel povinen vydat:

a. jen zaměstnancům v pracovním poměru
b. všem zaměstnancům, a to jak v pracovním poměru, tak zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnost a o provedení práce
c. zaměstnancům v pracovním poměru a zaměstnancům činným na základě dohod o pracovní činnosti a o provedení práce, s výjimkou starobních důchodců