Radiorada Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené Radiožurnál 20.10. 2010

Bookmark and Share

Radiorada Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené Radiožurnál 20.10. 2010

Textový přepis radiorady na téma Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené na stanici Radiožurnál ze dne 20.10. 2010, kdy na dotazy odpovídala paní Dana Blažková

Návrat do zaměstnání po mateřské nebo rodičovské dovolené. Je v tom nějaký zásadní rozdíl? Problematiku návratu ženy do zaměstnání otevřeme právě dnes v "Radioradě" živě s Danou Blažkovou z personální agentury Aditus a serveru www.hledampraci.cz

Možná si na začátku ujasněme pojmy, jaký je rozdíl, pokud se žena vrací do práce po mateřské nebo po rodičovské dovolené?


Když se žena vrací do práce bezprostředně po mateřské dovolené, to je obvykle 28 týdnů po odchodu ze zaměstnání, tak má nárok na zařazení na původní pracovní místo. Laicky: na úplně stejnou židli, ze které odešla. Vrací-li se po rodičovské, tak je zaměstnavatel povinen jí zařadit už pouze podle pracovní smlouvy. A to nemusí být totéž. Protože když máte místo výkonu práce Praha a druh práce prodavačka a před mateřskou děláte na Vinohradech, tak po mateřské vás musí vrátit zase na Vinohrady, ale po rodičovské třeba na Zličín. Protože i to je prodavačka v Praze.

Může se stát, že místo se během doby, kdy byla žena doma, zrušilo nebo obsadilo někým jiným a je jí nabídnuté jiné pracovní místo, třeba i výrazně horší. Pokud se žena rozhodne odmítnout, přijde o odstupné?


Ne. Po celou dobu trvání pracovního poměru, musí zaměstnavatel garantovat práci podle pracovní smlouvy. Tedy podle sjednaného druhu práce a místa výkonu práce. Pokud zaměstnavatel takovou práci nemá a je jedno, zda je to po mateřské dovolené, po rodičovské dovolené nebo kdykoliv jindy, tak může nabídnout jiné pracovní místo, ale zaměstnanec - potažmo zaměstnankyně - ho nemusí přijmout. A v takovém případě má nárok na odstupné ve výši nejméně 3-násobku průměrného výdělku.

Je zaměstnavatel povinen po návratu ženy do práce nějakým způsobem jí vyjít vstříc třeba úpravou pracovní doby, pokud by to potřebovala?


Teoreticky ano. Podle zákona má zaměstnavatel umožnit ženě zkrácenou nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby tak, aby zajistila péči o dítě. Ale tuto povinnost má pouze tehdy, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. A bohužel zaměstnavatelé se mnohdy vymlouvají a předstírají provozní důvody a ženám nevyhoví. A takové případy končí někdy i u soudu.

Kam se může žena, která se vrací po mateřské nebo rodičovské do práce a není spokojená, třeba jí v zaměstnání nevycházejí vstříc, tak jak by měli, kam se může obrátit pro radu, pro pomoc?


Jakýkoliv zaměstnanec se může obrátit se stížností na inspekci práce. Adresář je na internetu na www.suip.cz . Tam můžete podat podnět, že nejste spokojeni s postupem zaměstnavatele.

Zopakujeme kontakt: www.suip.cz. Naším hostem byla Dana Blažková z agentury Aditus a serveru www.hledampraci.cz. Děkujeme a nashledanou.


Radiorada ve formátu mp3: Radiorada Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené Radiožurnál 20.10. 2010.mp3

Radiorada ve formátu amr: Radiorada Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené Radiožurnál 20.10. 2010.amr

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Radiorada Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené Radiožurnál 20.10. 2010: 13388Mateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončení

Vybrané dotazy z kategorie

Rušení pracovního místa během mateřské dovolené
Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené na jiné místo výkonu práce
Pokračování v rodičovské dovolené
Konec rodičovské dovolené a změna zaměstnání
Návrat z rodičovské dovolené a práce z domova
Nevýhody dohody ukončení pracovního poměru v době mateřské dovolené
Konec rodičovské dovolené a 3. měsíc v rizikovém těhotenství
Může zamestnavatel ukončit pracovní poměr uplynutím doby v těhotenství?
Návrat po rodičovské dovolené v případě nepřijetí dítěte do mateřské školky
Po rodičovské dovolené převod na částečný úvazek

Všechny dotazy z rubriky: Mateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončeníRodičovská a mateřská dovolená

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Mateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončení

mateřská dovolená
rodičovská dovolenáMateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončení

Vybrané články a aktuality z kategorie

Otcovská dovolená od ledna 2018
Lhůtník pro výplatu peněžité pomoci v mateřství
Porodné - změna od ledna 2011
Radiorada Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené Radiožurnál 20.10. 2010