Den nástupu po rodičovské dovolené - počítání času
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Den nástupu po rodičovské dovolené - počítání času

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dne 19.8.2011 mi končí rodičovská dovolená (synovi jsou ten den 3 roky). Kdy mám podle zákoníku práce nastoupit do zaměstnání? Hned 19.8. nebo až den poté (respektive až 22.8.v pondělí, protože 19.8. je pátek). Děkuji!

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, pro počítání času odkazuje Zákoník práce v § 333 na Občanský zákoník a jeho § 122. Podle Občanského zákoníku se počítá lhůta, která se počítá v týdnech, měsících nebo letech na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje s událostí, od níž se lhůta počítá. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne lhůta na jiný poslední den. A připadne-li poslední den lhůty na neděli nebo svátek, pak je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Tato pravidla v praxi znamenají např. to, že má-li být lhůta na počet měsíců a končí v únoru, který nemá 30 či 3 dnů, pak i tak skončí lhůta posledního února. Na Váš případ (návrat z rodičovské dovolené) se pravidla počítání času podle Občanského zákoníku použijí takto: Rodičovskou dovolenou můžete čerpat do 3 let věk dítěte (viz § 196 Zákoníku práce). Konec této lhůty se počítá na výročí události, tedy na narozeniny. Volno ze zaměstnání proto máte do narozenin včetně. Protože narozeniny připadnou na pátek a sobota není Vaším pracovním dnem, nejbližší následující pracovní den je pondělí a od tohoto dne jste povinna nastoupit zpět do práce. Protože ale v praxi mnoho zaměstnavatelů počítání času neovládá, doporučovala bych Vám, abyste se na dni návratu dopředu se zaměstnavatelem domluvila a věc si vyjasnila, abyste nezačínala po 3 letech hned s tím, že se bude zaměstnavatel (byť neoprávněně) domnívat, že máte "áčko". To by vzájemným vztahům jistě neprospělo.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková




Dotaz Den nástupu po rodičovské dovolené - počítání času byl zveřejněn dne 2011-08-09
počet zobrazení: 22645


Mateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončení

Vybrané dotazy z kategorie

Rušení pracovního místa během mateřské dovolené
Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené na jiné místo výkonu práce
Pokračování v rodičovské dovolené
Konec rodičovské dovolené a změna zaměstnání
Návrat z rodičovské dovolené a práce z domova
Nevýhody dohody ukončení pracovního poměru v době mateřské dovolené
Konec rodičovské dovolené a 3. měsíc v rizikovém těhotenství
Může zamestnavatel ukončit pracovní poměr uplynutím doby v těhotenství?
Návrat po rodičovské dovolené v případě nepřijetí dítěte do mateřské školky
Po rodičovské dovolené převod na částečný úvazek

Všechny dotazy z rubriky: Mateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončení



Rodičovská a mateřská dovolená

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Mateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončení

mateřská dovolená
rodičovská dovolená



Mateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončení

Vybrané články a aktuality z kategorie

Otcovská dovolená od ledna 2018
Lhůtník pro výplatu peněžité pomoci v mateřství
Porodné - změna od ledna 2011
Radiorada Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené Radiožurnál 20.10. 2010