Jsem povinna hlásit návrat z rodičovské dovolené? Smí mi zaměstnavatel kontrolovat email?
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Jsem povinna hlásit návrat z rodičovské dovolené? Smí mi zaměstnavatel kontrolovat email?

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dobrý den, chtěla jsem se pozeptat, zda zaměstnavatel má právo vymáhat písemné oznámení o nástupu do pracovního poměru z rodičovské dovolené. Dále jsem se chtěla pozeptat, zda je v souladu se zákonem odepření dálkového přístupu do pracovního e-mailu po dobu mateřské a rodičovské dovolené aniž by mě o tom zaměstnavatel informoval a znepřístupnil mi tak všeobecné informace, týkající se jak organizačních změn na pracovišti tak i různých nařízeních. Ty mi nezasílal ani písemně poštou. Navíc mi po určitou dobu rodičovské dovolené neposílal ani výplatní pásku. Také jsem se chtěla pozeptat, zda má zaměstnavatel právo kontrolovat pracovní email aniž by mě o tom informoval, což se mi přihodilo ještě před nástupem na mateřskou dovolenou. Předem mockrát děkuji za odpověď.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, požadavek zaměstnavatele na písemné oznámení návratu z rodičovské dovolené je oprávněný. Zákon říká, že rodičovská dovolená se poskytuje v rozsahu o jaký požádáte, nejdéle do 3 let věku dítěte. Zaměstnavatel má tedy právo už při odchodu na rodičovskou dovolenou vědět, do kdy chcete být doma, aby se podle toho mohl zařídit a sjednat za Vás náhradu (viz § 196 Zákoníku práce). Písemná forma sice zákonem není daná, ale v praxi se běžně používá a pro právní jistotu obou smluvních stran se k ní lze přiklonit. Zamezení přístupu k firemnímu emailu v době, kdy jste v řádech let nepřítomna také nepovažuji za podivné, ale za obvyklé. A povinnost zaměstnavatele informovat o změnách není vždy písemná, takže na to se ohradit nemůžete (viz § 279 Zákoníku práce). Výplatní pásku zaměstnavatel je povinen vydat (viz § 142, odst. 4 Zákoníku práce), ale může argumentovat tak, že není povinen ji odesílat na svůj náklad, ale jste povinna při převzetí spolupracovat (je-li to možné pásku převzít osobně), protože otázku převzetí zákoník neřeší a nelze na ni aplikovat ani pravidla o doručování písemností, které se v zákoníku vztahují jen na důležité informace o pracovním poměru, jeho změnách (např. výpovědích) a mzdových právech (na co máte nárok, tedy nikoliv co bylo zúčtováno) - viz § 334 Zákoníku práce. Je-li firemní email ve formátu jmeno@abc.cz, pak je kontrola možná, pokud jste o ní předem informována (ne konkrétně před každou kontrolou, ale obecně, že zaměstnavatel namátkou dělá kontroly - viz § 316, odst. 3 Zákoníku práce). Je-li email ve formátu např. recepce@abc.cz, nejedná se z hlediska doručování vůbec o osobní poštu, ale o firemní a nemusíte být vůbec o kontrole informována.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Jsem povinna hlásit návrat z rodičovské dovolené? Smí mi zaměstnavatel kontrolovat email? byl zveřejněn dne 2011-08-02
počet zobrazení: 7573


Mateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončení

Vybrané dotazy z kategorie

Rušení pracovního místa během mateřské dovolené
Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené na jiné místo výkonu práce
Pokračování v rodičovské dovolené
Konec rodičovské dovolené a změna zaměstnání
Návrat z rodičovské dovolené a práce z domova
Nevýhody dohody ukončení pracovního poměru v době mateřské dovolené
Konec rodičovské dovolené a 3. měsíc v rizikovém těhotenství
Může zamestnavatel ukončit pracovní poměr uplynutím doby v těhotenství?
Návrat po rodičovské dovolené v případě nepřijetí dítěte do mateřské školky
Po rodičovské dovolené převod na částečný úvazek

Všechny dotazy z rubriky: Mateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončeníRodičovská a mateřská dovolená

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Mateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončení

mateřská dovolená
rodičovská dovolenáMateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončení

Vybrané články a aktuality z kategorie

Otcovská dovolená od ledna 2018
Lhůtník pro výplatu peněžité pomoci v mateřství
Porodné - změna od ledna 2011
Radiorada Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené Radiožurnál 20.10. 2010