Ukončení rodičovské dovolené bez šance návratu do zaměstnání - co dál dělat s pojištěním, volnem od zaměstnavatele atd.
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Ukončení rodičovské dovolené bez šance návratu do zaměstnání - co dál dělat s pojištěním, volnem od zaměstnavatele atd.

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Ukončila jsem rodičovskou dovolenou po 3 letech. Protože mi dceru nevzali do školky a jsem matka samoživitelka, která nemůže platit drahé školky nebo hlídání, nemohu nastoupit do stávajícího zaměstnání, ani si hledat jinou práci. Jak mám postupovat vůči zaměstnavateli a správním orgánům (sociálka, zdravotní pojišťovna, úřad práce), aby mi nevznikly problémy? Mám nárok na nějakou peněžitou podporu, když nemám žádný příjem?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, začneme odzadu: Okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně písemně (na změnovém formuláři daného úřadu) nahlásíte, že dále pečujete o dítě do 4 let věku. Tím pádem za Vás bude nadále plátcem pojistného stát a nebudete na pojistném dlužná. Na úřad práce se nemůžete jít evidovat, protože Váš pracovní poměr dosud trvá. Nemáte nárok už ani na rodičovský příspěvek, ale je možné (tímto se naše poradna nezabývá), že můžete mít nárok na jinou dávku státní sociální podpory např. přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, sociální příplatek apod. - více na http://www.mpsv.cz/cs/2 (poradenství Vám poskytnou na místně příslušném úřadu práce v odboru státní sociální podpory). Zaměstnavatel písemně požádejte o neplacené volno do 4 let věku dítěte a jako důvod uveďte, že nejste schopna nastoupit do práce, protože nemáte pro dítě školku. Kdyby Vám zaměstnavatel neplacené volno nechtěl poskytnout nebo trval na ukončení pracovního poměru, popř. Vám hrozil ukončením pro absence, pak jej písemně upozorněte, že podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 10.10.2008 spisová značka 21 Cdo 4411/2007, není možno nenastoupení zaměstnankyně zpět po rodičovské do práce, jestliže zaměstnavateli prokazatelně oznámila, že nastoupit zpět nemůže, protože není schopna zajistit péči o dítě jinak než vlastní celodenní péčí, považovat za porušení povinností s následkem výpovědi.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Ukončení rodičovské dovolené bez šance návratu do zaměstnání - co dál dělat s pojištěním, volnem od zaměstnavatele atd. byl zveřejněn dne 2011-10-09
počet zobrazení: 5506


Mateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončení

Vybrané dotazy z kategorie

Rušení pracovního místa během mateřské dovolené
Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené na jiné místo výkonu práce
Pokračování v rodičovské dovolené
Konec rodičovské dovolené a změna zaměstnání
Návrat z rodičovské dovolené a práce z domova
Nevýhody dohody ukončení pracovního poměru v době mateřské dovolené
Konec rodičovské dovolené a 3. měsíc v rizikovém těhotenství
Může zamestnavatel ukončit pracovní poměr uplynutím doby v těhotenství?
Návrat po rodičovské dovolené v případě nepřijetí dítěte do mateřské školky
Po rodičovské dovolené převod na částečný úvazek

Všechny dotazy z rubriky: Mateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončeníRodičovská a mateřská dovolená

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Mateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončení

mateřská dovolená
rodičovská dovolenáMateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončení

Vybrané články a aktuality z kategorie

Otcovská dovolená od ledna 2018
Lhůtník pro výplatu peněžité pomoci v mateřství
Porodné - změna od ledna 2011
Radiorada Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené Radiožurnál 20.10. 2010