Co znamená princip subsidiarity v pracovním právu?

Bookmark and Share

Co znamená princip subsidiarity v pracovním právu?

Možná jste už také slyšeli, že mezi Občanským zákoníkem a Zákoníkem práce panuje tzv. princip subsidiarity. Víte ale, co to znamená?

Subsidiarita = respektování závaznosti podřízené normy

Princip subsidiarity česky znamená, že vyšší právní norma, respektuje závaznost normy nižší v oblasti, které se nižší právní norma věnuje. Pro pracovní právo to znamená, že Občanský zákoník se mu věnuje pouze okrajově a z drtivé většiny se práva a povinnosti řídí Zákoníkem práce. Zaměstnanci a zaměstnavatelé proto nemohou sami volit, kterou normou se budou řídit. Jakmile je nějaké téma upraveno v Zákoníku práce (např. mzda, pracovní doba, zkušební doba, dovolená, cestovní náhrady...), pak se postupuje jedině podle Zákoníku práce. Obdobně se postupuje, i když téma v Zákoníku práce sice není výslovně řešeno, ale Zákoník práce zakazuje použití Občanského zákoníku. To se týká např. smluvních pokut, které Občanský zákoník sice zná, ale Zákoník práce je zakazuje (kromě pokuty za porušení konkurenční doložky).

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Co znamená princip subsidiarity v pracovním právu?: 4588Vybrané dotazy z kategorie

Pracovní pohotovost
Odvolání podpisu pracovní smlouvy
Proplácení přesčasů
Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Úraz na cestě k lékaři
Rušení pracovního místa během mateřské dovolené
Zaměstnavatel neurčil výplatní termín
Kratší přestávka v práci než 30 minut
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Několikadenní pracovní cesty a péče o osobu blízkou

Všechny dotazy z rubriky:Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie

Vybrané články a aktuality z kategorie

Co znamená princip subsidiarity v pracovním právu?
Novela Zákoníku práce od ledna 2014 v návaznosti na nový Občanský zákoník