Novela Zákoníku práce od ledna 2014 v návaznosti na nový Občanský zákoník

Bookmark and Share

Novela Zákoníku práce od ledna 2014 v návaznosti na nový Občanský zákoník

Od 1. 1.2014 vchází v platnost nový Občanský zákoník - rozsáhlá norma o více než 3000 paragrafech, která obsáhne vztahy obyvatel ČR od narození po smrt. Jak se to ale dotýká pracovního práva? Upřímně? Nijak zvlášť.

Prezident podepsal harmonizační novelu

Je pravda, že prezident republiky podepsal 17. září zákon, který v souvislosti s rekodifikací soukromého práva mění desítky norem, mimo jiné i Zákoník práce. Ale také je důležité dodat, že § 2401 Občanského zákoníku praví, že práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů upravuje jiný zákon, tedy Zákoník práce. A tím bychom mohli skončit.

Většina právní úpravy zůstává zachována

Na běžně používané instituty pracovního práva jakými jsou např. pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá, právo na mzdu, dovolenou a další, nemá nový Občanský zákoník vliv. Ano, mění se např. počítání času, neplatnost právních úkonů, promlčecí doby, ale v podstatě jen potud, že se texty ze Zákoníku práce přesouvají do Občanského zákoníku. (Což pro někoho - pravda - může představovat komplikaci, jestliže byl dosud zvyklý vše najít na jednom místě, tj. přímo v Zákoníku práce.)

Okamžité zrušení pracovního vztahu nezletilých

Jediná skutečná novinka od ledna 2014 bude teoretická možnost zákonných zástupců (zejména rodičů) zaměstnanců mladších 16ti let, aby okamžitě zrušili pracovní poměr či dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce, pokud budou přesvědčeni, že výkon závislé práce má na jejich dítě (svěřence) neblahý vliv, co se týče jeho vývoje, zdraví či vzdělávání. Nicméně okamžité zrušení bude muset odsouhlasit soud. Proto nelze očekávat, že by se jednalo o formu ukončení pracovněprávního vztahu, se kterou bychom se od ledna setkávali denně, jestli vůbec.

Zajištění dluhů

Mezi zajímavé novinky, se kterými se v praxi bude možno setkat (byť zřejmě zřídkavě) patří zákaz zástavního práva, které by mělo zajistit dluh zaměstnance, který má vzniknout teprve v budoucnu a dále nová úprava dohody o srážkách ze mzdy.

Dohoda o srážkách ze mzdy nově

Od ledna nesmí zaměstnavatel na základě dohody o srážce ze mzdy, srazit zaměstnanci ze mzdy/platu či jejich náhrady vyšší částku než je polovina mzdy/platu/náhrady. (Tato úprava se však netýká výkonu rozhodnutí, tzv. "exekucí", kde se jako dosud bude postupovat podle zvláštního zákona.)
Tématu se věnuje podrobný článek Dohody o srážce ze mzdy/platu od ledna 2014

Kdy nelze použít Občanský zákoník?

Nadále budou také platit výluky, kdy se úprava Občanského zákoníku zásadně nebude smět použít na úpravu pracovněprávních vztahů. Jedná se např. o zákaz smluvních pokut (s výjimkou smluvní pokuty za porušení konkurenční doložky), zákaz použití zadržovacího práva, postoupení pohledávky, smlouvy s přesnou dobou určení, smlouvy s třetí osobou apod.

Revoluce se nekoná

Novela ZP od ledna 2014 nemění povahu právních úkonů provedených před její platností, takže není nutno měnit smlouvy, ani nijak jinak zasahovat do stávajících pracovněprávních vztahů. Nezavádí ani žádné zásadní novinky. Je tedy jistě dobře se s novelou Zákoníku práce a Občanským zákoníkem jako takovým seznámit, ale nebyla by žádná velká tragédie, ani kdyby se tak nestalo.

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Novela Zákoníku práce od ledna 2014 v návaznosti na nový Občanský zákoník: 30995Vybrané dotazy z kategorie

Pracovní pohotovost
Odvolání podpisu pracovní smlouvy
Proplácení přesčasů
Čisticí prostředky hrazené zaměstnanci
Úraz na cestě k lékaři
Rušení pracovního místa během mateřské dovolené
Zaměstnavatel neurčil výplatní termín
Kratší přestávka v práci než 30 minut
Zaměstnavatel požaduje manko ale neudělal inventuru
Několikadenní pracovní cesty a péče o osobu blízkou

Všechny dotazy z rubriky:Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie

Vybrané články a aktuality z kategorie

Co znamená princip subsidiarity v pracovním právu?
Novela Zákoníku práce od ledna 2014 v návaznosti na nový Občanský zákoník