Dohoda o provedení práce - změny od r. 2012

Bookmark and Share

Dohoda o provedení práce - změny od r. 2012

Skoro každý někdy byl brigádníkem nebo brigádníka sháněl. Od studentů, přes maminky na mateřské až po důchodce, ale i ty, kdo už jeden pracovní vztah mají - těm všem jsou určeny dohody o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Jaké jsou nejvýznamnější změny u dohody o provedení práce?

Dohoda o provedení práce - stav do r. 2011

Až do roku 2010 mohla být dohoda o provedení práce sjednávána ústně a často se tak opravdu dělo. To ovšem ztěžovalo práci kontrolním orgánům a nahrávalo případným podvodům s nelegálním zaměstnáváním, které bylo možné vydávat za dohodu o provedení práce. Proto po mnoha desítkách let byla od 1.1.2011 zakotvena povinnost sjednat dohodu o provedení práce písemně s tím, že jinak je dohoda neplatná. Na rozdíl od jiných smluv ale neměla DPP kromě písemné formy žádný minimální rozsah, který by vycházel ze zákona (např. pracovní smlouva musí mít ze zákona min. druh práce, místo výkonu práce a datum nástupu do práce).

Roszah práce na DPP nesměl překročit 150 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele, ale za to byla práce na DPP absolutně osvobozena od plateb pojistného, a to bez ohledu na to, zda si zaměstnanec vydělal 100 Kč nebo 100.000 Kč. To pochopitelně leželo mnohým v žaludku, protože se těžko kontrolovalo, zda je cena práce férová, zda se nezastírá skutečný rozsah hodin a s ním i povinnost platit pojištění. Po novele zákoníku práce jdou proto povinnosti ještě dál.

Novinky u dohod o provedení práce po novele od 1.1.2012

Co se změnilo od 1.1.2012:

1) Dohoda o provedení práce musí být nejen sjednána písemně, ale musí obsahovat i dobu, na jakou byla sjednána (např. od ledna do března).

2) Rozsah práce na dohodu o provedení práce se zvyšuje ze 150 až na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele.

3) Se zvýšením rozsahu práce se ale zavádí také strop, do kterého platí zvýhodnění spočívající v odpuštění plateb pojistného. Povinnost platit pojištění začíná na 10.001 Kč/měsíc. Příjmy do 10.000 Kč/měsíc jsou od pojistného nadále osvobozeny.

4) Protože může být DPP potencionálně pojištěna, může mít člověk s DPP také nárok na náhradu mzdy v prvních 21 kalendářních dnech při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě. Proto musí zaměstnavatel všem zaměstnancům činný na DPP (bohužel i těm, u kterých nepředpokládá dosažení hranice platby pojistného) udělat rozvrh práce, podle kterého by se případná náhrada mzdy při nemoci platila.

5) Potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) se vydává i zaměstnancům činným na DPP.

6) Rozsah práce zaměstnance na DPP nesmí překročit 12 hodin během 24 hodin.

7) Upřesňuje se, že na zaměstnance činné na dohody se nevztahuje nárok na cestovní náhrady (ale je jej možné sjednat) a právní úprava pracovních cest, přeložení, převedení a dočasného přidělení.

Autor článku: Dana BlažkováPočet zobrazení článku Dohoda o provedení práce - změny od r. 2012: 19966Dohoda o provedení práce, o pracovní činnosti

Vybrané dotazy z kategorie

Dohoda o pracovní činnosti a zdravotní pojištění
Dohoda o provedení práce - mohu podepsat dvě dohody?
Souběh pracovní smlouvy a dohody o práci konané mimo pracovní poměr
Může OSVČ zaměstnat na DPP svou matku?
Brigáda bez pracovní smlouvy - nezaplacená.
dohoda o pracovní činnosti a další pracovní vztah
5 měsíční výpovědní lhůta u DPČ
Dohoda o pracovní činnosti a výpovědní doba
OSVČ a dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti při rodičovské dovolené

Všechny dotazy z rubriky: Dohoda o provedení práce, o pracovní činnostiDohody konané mimo pracovní poměr

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Dohoda o provedení práce, o pracovní činnosti

dohoda o pracovní činnosti
dohoda o provedení práceDohoda o provedení práce, o pracovní činnosti

Vybrané články a aktuality z kategorie

Dohoda o provedení práce - změny od r. 2012
Zákoník práce 2012 VII. díl - Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce už jen písemně!