převedení na jinou práci

Bookmark and Share


a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenější

Změny pracovního poměru
Pracovní poměr změny

převedení na jinou práci

převedení na jinou práci výklad pojmu:

v níže uvedených případech je zaměstnavatel povinen nebo je mu umožněno zaměstnance převést na jinou práci: povinnost převést = zdravotní důvody, např. nesmí-li zaměstnanec práci konat dle zdravotního posudku obecně nebo pro nemoc z povolání či pracovní úraz, není-li způsobilým pracovat v noci, je-li to třeba v zájmu ochrany zdraví před infekčními chorobami (karanténa), koná-li těhotná nebo kojící zaměstnankyně práce, které ohrožují její těhotenství/mateřství, požádá-li těhotná, kojící nebo zaměstnankyně do 9 měsíců po porodu o přeřazení z noční práce; možnost převést = profesní důvody - dostal-li zaměstnanec výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky, méně závažné porušování pracovní kázně nebo závažné porušení pracovní kázně nebo pokud obdržel výpověď pro ztrátu způsobilost k práci (např. ztrátou kvalifikace) nebo kvalifikace pozbyl dočasně, bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro trestný čin související s prací; zaměstnavatel zaměstnance převádí přednostně podle pracovní smlouvy (tedy v souladu s druhem práce a místem výkonu práce), není-li však zaměstnance možné převést v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou, převede jej i na jinou práci, aby bylo dosaženo důvodu převedení, práce, na kterou zaměstnavatel zaměstnance převádí, pro něj musí být vhodná zdravotně, ale nikoliv profesně


odkazy k pojmu převedení na jinou práci v Zákoníku práce:

§ 41, § 44 - 47 ZP

Počet zobrazení termínu převedení na jinou práci: 22132

Související termíny Zákoníku práce

Výraz převedení na jinou práci je zařazen do pracovně právní kategorie: Změny pracovního poměru. Související termíny v rubrice v našem Slovníku zákoníku práce a pracovního práce:
převedení na jinou práci
dohoda o dočasném přidělení mezi agenturou práce a uživatelem práce (jiným zaměstnavatelem)
změny pracovního poměru
dohoda o dočasném přidělení mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

a b c č d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v x y z ž

všechny termíny nejaktuálnější nejoblíbenějšíZměny pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Konec rodičovské dovolené a změna zaměstnání
Odchod do důchodu a ukončení pracovního poměru zaměstnance nebo změna na dobu určitou
Změna pracovní smlouvy na dobu určitou před ukončením zkušební doby
Co se pro mne změní při prodeji firmy, ve které pracuji ?
Změna místa výkonu práce
Opakovaná smlouva na dobu určitou nejprve jako zástup za nemoc, dále na 2 roky - je to možné?
Přeřazení na jinou pozici pro zrušení mé stávající /po nástup z rodičovské dovolené/
Změna zaměstnavatele na s. r. o
Prodloužení smlouvy na dobu určitou po 2 letech
Prodloužení zkušební doby o dobu účasti na školení

Všechny dotazy z rubriky: Změny pracovního poměruZměny pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Změna v úpravě doby určité od srpna 2013
Poradna na Radiožurnálu - převedení na jinou práci
Změna v pracovních poměrech na dobu určitou