Automatické prodlužování pracovního poměru u agentur práce
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Automatické prodlužování pracovního poměru u agentur práce

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Je možné, aby bylo v pracovní smlouvě uzavřené s agenturou práce za účelem dočasného přidělení k uživateli ujednání, dle kterého se pracovní poměr sjednává na dobu určitou 4 měsíce s tím, že pokud nedojde mezi stranami k výslovnému úkonu směřujícímu k ukončení pracovního poměru, pracovní poměr se prodlužuje automaticky o další 4 měsíce, a to i opakovaně. Je takto možné sjednat automatické prodlužování pracovního poměru aniž by se zaměstnavatel vystavoval riziku, že se pracovní poměr změní na dobu neurčitou?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, s podobným případem jsem se ještě nesetkala, ale domnívám se, že by to bylo možné jedině tehdy, pokud by byla sjednána max. doba kdy pracovní poměr skončí (a i tak je možné, že by to soud zamítl, kdyby podobnou věc řešil jako postup v rozporu s dobrými mravy, který je v rozporu s výkonem práv zaměstnance). Takže bych např. uvedla, že pracovní poměr se sjednává na dobu 4 měsíců a nevypoví-li jedna ze stran smlouvu, pak se automaticky prodlužuje o další 4 měsíce, nejdéle se však sjednává do doby DD.MM.RRRR. Ale osobně se mi ta varianta vůbec nelíbí a raději bych si dala tu práci a každé 4 měsíce bych dělala dodatek k pracovní smlouvě. Kromě toho u agentury práce se mi zdá mnohem vhodnější definovat pracovní poměr nikoliv v měsících, ale prací na určité zakázce bez ohledu na to, jak dlouho bude zakázka trvat. (Ovšem podotýkám, že přidělit zaměstnance na jednu zakázku - k jednomu uživateli práce - je možné max. na 12 měsíců, jedině, že by o delší přidělení požádal sám zaměstnanec - viz § 309, odst. 6 Zákoníku práce.)

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti neplatnosti právních úkonů, zkušební doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, dočasného přidělení zaměstnanců, výpovědí a odstupného. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Automatické prodlužování pracovního poměru u agentur práce byl zveřejněn dne 2011-07-03
počet zobrazení: 3650


Změny pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Konec rodičovské dovolené a změna zaměstnání
Odchod do důchodu a ukončení pracovního poměru zaměstnance nebo změna na dobu určitou
Změna pracovní smlouvy na dobu určitou před ukončením zkušební doby
Co se pro mne změní při prodeji firmy, ve které pracuji ?
Změna místa výkonu práce
Opakovaná smlouva na dobu určitou nejprve jako zástup za nemoc, dále na 2 roky - je to možné?
Přeřazení na jinou pozici pro zrušení mé stávající /po nástup z rodičovské dovolené/
Změna zaměstnavatele na s. r. o
Prodloužení smlouvy na dobu určitou po 2 letech
Prodloužení zkušební doby o dobu účasti na školení

Všechny dotazy z rubriky: Změny pracovního poměruPracovní poměr - změny

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Změny pracovního poměru

převedení na jinou práci
dohoda o dočasném přidělení mezi agenturou práce a uživatelem práce (jiným zaměstnavatelem)
změny pracovního poměru
dohoda o dočasném přidělení mezi zaměstnancem a zaměstnavatelemZměny pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Změna v úpravě doby určité od srpna 2013
Poradna na Radiožurnálu - převedení na jinou práci
Změna v pracovních poměrech na dobu určitou