Dočasná pracovní neschopnost a nárok na dovolenou
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Dočasná pracovní neschopnost a nárok na dovolenou

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Naše zaměstnankyně pracuje u nás nepřetržitě od roku 2007. Od 2. 1. do 30. 9. 2012 byla v dočasné pracovní neschopnosti. Podle ZP, § 213, odst. 2 mají naši zaměstnanci nárok na 5 týdnů dovolené v kalendářním roce. Na kolik dní má nárok na dovolenou za rok 2012? Nárok se počítá podle ZP, § 212 nebo § 223?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, aby zaměstnanec splnil nárok na dovolenou za kalendářní rok, musí odpracovat aspoň 60 směn (viz § 212, odst. 1 Zákoníku práce). Vaše zaměstnankyně, ale byla nemocná zatím prakticky celý rok, takže dnes (k 19.10.) má započteny pouze směny od 1.10. do 19.10. (zatím 15 směn). Zatím tedy nemá nárok na žádnou dovolenou, protože nesplnila ještě ani nárok na dovolenou za odpracované dny (za každých 21 směn = 1/12 dovolené - viz § 214 Zákoníku práce). Pokud ale už nebude do konce roku nemocná a celý říjen až prosinec odpracuje, pak k 31.12. splní 66 směn (vč. 3 svátků) a tím pádem se nakonec dopracuje k dovolené za kalendářní rok. Pak se ale musí spočítat zameškané směny za leden - září, bude jich 189. Dovolená se jí bude krátit dle § 223, odst. 1 Zákoníku práce o 1/12 za prvních 100 zameškaných směn a vždy o další 1/12 za každých dalších 21 zameškaných směn. Celkem se tedy bude krátit o 5/12 a nárok bude 7/12. Při roční výměře 5 týdnů bude zaměstnankyni náležet 14,5 dne dovolené. Ještě musím podotknout, že kdyby náhodou byla nemocná z titulu pracovního úrazu nebo nemoci, pak by měla nárok na plnou, nekrácenou výměru dovolené (viz § 216, odst. 2 Zákoníku práce).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Dočasná pracovní neschopnost a nárok na dovolenou byl zveřejněn dne 2012-10-19
počet zobrazení: 5345


Dovolená na zotavenou

Vybrané dotazy z kategorie

Musím podepisovat žádanku o dovolenou, když sem si o ní nežádala, ale byla mi nařízena kvůli nedostatku práce?
Nařízení čerpání dovolené v návaznosti na ukončení dlouhodobé nemocenské ve školství
Nařízená dovolená - může zaměstnavatel nařídit dovolenou a s jakým předstihem to musí oznámit?
Výpočet nároku na dovolenou před nástupem mateřské dovolené
Turnusové služby a dovolená
Začíná rodičovská dovolená hned po mateřské nebo až po vyčerpání dovolené navazující na mateřskou?
Nástup do práce po dlouhodobé nemocenské a nárok na dovolenou
Změna termínu dovolené a storno zájezdu
Dovolená při směnném provozu
Nárok na proplacení dovolené za odpracované dny

Všechny dotazy z rubriky: Dovolená na zotavenouDovolená, zaměstnanec a zaměstnavatel

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Dovolená na zotavenou

čerpání dovolené
dovolená za kalendářní rok
dovolená za odpracované dny
krácení dovolenéDovolená na zotavenou

Vybrané články a aktuality z kategorie

Tabulka pro výpočet poměrných částí nároku na dovolenou
Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená