Dovolená ve školství při kratším úvazku
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Dovolená ve školství při kratším úvazku

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dobrý den, pracuji ve škole 1 den v týdnu po 8 hodinách (úvazek 0,2). Jaký je můj nárok na dovolenou? Děkuji!

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, ve školství činí dovolená 8 týdnů. To se však týká pouze zaměstnanců, kteří pracují po stanovenou (nikoliv jako ve Vašem případě kratší) pracovní dobu. Zaměstnanci splní nárok na dovolenou za kalendářní rok poté, co odpracují v kalendářním roce 60 směn (viz § 212, odst. 1 Zákoníku práce). Rok má ale jen 52 týdnů, takže nelze pracovat 1 x týdně jako Vy a dosáhnout dovolené za kalendářní rok. Zaměstnanci, kteří nesplní nárok na dovolenou za kalendářní rok, mají nárok na dovolenou za odpracované dny (viz § 214 Zákoníku práce). Za každých 21 odpracovaných směn jim náleží 1/12 dovolené. Při práci 1 den týdně odpracujete za kalendářní rok 52 směn a splníte nárok na dovolenou za odpracované dny ve výši 2/12 roční výměry dovolené. 2/12 z 8 týdnů by činily 6,5 dne, jenže to by se týkalo jen toho, kdo pracuje na 100% úvazku (po stanovenou týdenní pracovní dobu. U Vás je současně nutno zohlednit Váš významně kratší úvazek. Váš nárok na dovolenou činí 1 den ročně s náhradou ve výši 8 hodin. K tomuto výpočtu jsem došla následovně: 8 týdnů: 12 = 1/12 dovolené činí 0,66 týdne x 2/12 dovolené = 1,33 týdne = po zaokrouhlení 1 týden dovolené = ve Vašem případě 1 den. Může Vám to připadat nespravedlivé, že pracujete celý rok a máte nárok na 1 den (resp. 1 týden sestávající z 1 dne), ale takto to upravuje zákon. Věc by bylo možno řešit výhodněji na základě písemné dohody se zaměstnavatelem nebo vnitřního předpisu. Zaměstnavatel se totiž smí dle § 4b Zákoníku práce odchýlit od zákona ve prospěch zaměstnance. Kdyby tedy zaměstnavatel stanovil vnitřním předpisem, že stačí, aby jeho zaměstnanci odpracovali např. 40 směn ročně (což učitelé pracující 1 den v týdnu většinou splní), pak byste splnila nárok na dovolenou za celý kalendářní rok, měla byste nárok na 8 týdnů stejně jako kolegové, Váš 1 týden dovolené by se stále rovnal 1 dni a náhradě ve výši 8 hodin, jak tomu podle Vašeho úvazku skutečně je, ale měla byste nárok na 8 týdnů, potažmo 8 dnů.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Dovolená ve školství při kratším úvazku byl zveřejněn dne 2013-04-30
počet zobrazení: 6406


Dovolená na zotavenou

Vybrané dotazy z kategorie

Musím podepisovat žádanku o dovolenou, když sem si o ní nežádala, ale byla mi nařízena kvůli nedostatku práce?
Nařízení čerpání dovolené v návaznosti na ukončení dlouhodobé nemocenské ve školství
Nařízená dovolená - může zaměstnavatel nařídit dovolenou a s jakým předstihem to musí oznámit?
Výpočet nároku na dovolenou před nástupem mateřské dovolené
Turnusové služby a dovolená
Začíná rodičovská dovolená hned po mateřské nebo až po vyčerpání dovolené navazující na mateřskou?
Nástup do práce po dlouhodobé nemocenské a nárok na dovolenou
Změna termínu dovolené a storno zájezdu
Dovolená při směnném provozu
Nárok na proplacení dovolené za odpracované dny

Všechny dotazy z rubriky: Dovolená na zotavenouDovolená, zaměstnanec a zaměstnavatel

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Dovolená na zotavenou

čerpání dovolené
dovolená za kalendářní rok
dovolená za odpracované dny
krácení dovolenéDovolená na zotavenou

Vybrané články a aktuality z kategorie

Tabulka pro výpočet poměrných částí nároku na dovolenou
Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená