Stěhování firmy práva a povinnosti smluvních stran
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Stěhování firmy práva a povinnosti smluvních stran

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Může se firma přestěhovat z jednoho města do druhého, aniž by zajistila dopravu pro stávající zaměstnance? Co to v tomto případě pro zaměstnance znamená? Bude se mněnit smlouva?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, zaměstnavatel se pochopitelně může rozhodnout, že změní místo podnikání nebo třeba založí novou pobočku. Dopravu zaměstnancům není povinen zajišťovat. To, zda se bude měnit pracovní smlouva a jaké jsou nároky zaměstnanců záleží na tom, co je ve stávající pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce. Kdyby např. bylo v pracovní smlouvě napsáno jako místo výkonu práce Středočeský kraj (tzn. místo výkonu práce by bylo sjednáno poněkud šířeji) a firma se stěhovala z Kladna do Kolína (což je z hlediska dopravy úplně jiná spádová oblast, ale oboje jsou střední Čechy) pak firma zaměstnancům pouze oznámí včas změnu a zaměstnanci jsou povinni se na vlastní náklad dopravovat do zaměstnání v jiném městě, protože too stále odpovídá místu sjednanému v pracovní smlouvě. Kdyby ale v pracovní smlouvě bylo sjednáno pouze Kladno a firma se stěhovala do Kolína, pak by se měli podepsat dodatky k pracovním smlouvám (ale musím upozornit, že i když dodatek nebude podepsán a zaměstnanci začnou konat práci v novém místě, pak i bez dodatku došlo ke změně pracovního poměru, protože změny pracovního poměru nejsou vázány na písemnou formu pod sakncí neplatnosti - viz § 40, odst. 1 + § 21 Zákoníku práce). Zaměstnanci, kteří nebudou souhlasit se stěhováním v tomto případě mají nárok na odstupné (viz § 52, písm. b) + § 67, odst. 1 Zákoníku práce), protože se mění místo sjednané ve smlouvě a se změnou je nutno souhlasit. Dopravu zaměstnavatel zajišťovat nemusí, ale může, resp. může i proplácet soukromé cesty zaměstnanců do práce a z práce, protože jeden z druhů cestovních náhrad se jmenuje "náhrada při přijetí a přeložení" (viz § 177 Zákoníku práce) a používá se právě k motivaci zaměstnanců, aby jezdili za prací do vzdálenějších míst.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti neplatnosti právních úkonů, zkušební doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, dočasného přidělení zaměstnanců, výpovědí a odstupného. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Stěhování firmy práva a povinnosti smluvních stran byl zveřejněn dne 2011-06-17
počet zobrazení: 3255


Změny pracovního poměru

Vybrané dotazy z kategorie

Konec rodičovské dovolené a změna zaměstnání
Odchod do důchodu a ukončení pracovního poměru zaměstnance nebo změna na dobu určitou
Změna pracovní smlouvy na dobu určitou před ukončením zkušební doby
Co se pro mne změní při prodeji firmy, ve které pracuji ?
Změna místa výkonu práce
Opakovaná smlouva na dobu určitou nejprve jako zástup za nemoc, dále na 2 roky - je to možné?
Přeřazení na jinou pozici pro zrušení mé stávající /po nástup z rodičovské dovolené/
Změna zaměstnavatele na s. r. o
Prodloužení smlouvy na dobu určitou po 2 letech
Prodloužení zkušební doby o dobu účasti na školení

Všechny dotazy z rubriky: Změny pracovního poměruPracovní poměr - změny

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Změny pracovního poměru

převedení na jinou práci
dohoda o dočasném přidělení mezi agenturou práce a uživatelem práce (jiným zaměstnavatelem)
změny pracovního poměru
dohoda o dočasném přidělení mezi zaměstnancem a zaměstnavatelemZměny pracovního poměru

Vybrané články a aktuality z kategorie

Změna v úpravě doby určité od srpna 2013
Poradna na Radiožurnálu - převedení na jinou práci
Změna v pracovních poměrech na dobu určitou