Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou a opakovaný přechod na DPP a nárok na dovolenou
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou a opakovaný přechod na DPP a nárok na dovolenou

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Zaměstnanec pracoval v roce 2014 leden-srpen na pracovní smlouvu. Od září přešel na DPP. V roce 2015 pokračoval od ledna do dubna v DPP, na období od května do konce roku byla opět uzavřena pracovní smlouva. 30.6.2015 došlo k ukončení pracovní smlouvy dohodou. Vzniká z ukončené smlouvy v roce 2014 i 2015 nárok na dovolenou? Stejně tak bylo postupováno i v předchozích letech 2012 a 2013. Vzniká nárok i v těchto letech a jak dlouho je tento nárok uplatnitelný?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, Váš dotaz je příliš obecný, a proto na něj také obecně odpovím: Nárok na dovolenou vzniká v pracovním poměru. U dohody o provedení práce/dohody o pracovní činnosti nárok ze zákona nevzniká, ale je možné jej dohodnout smluvně nebo může nárok zaměstnavatel stanovit jednostranně vnitřním předpisem (většinou se tak ale neděje). Když zaměstnanec splní 21 odpracovaných směn, má nárok na 1/12 dovolené, splní-li 42 směn, pak má nárok na 2/12. Jakmile odpracuje v roce 60 směn, vzniká mu dovolená za kalendářní rok, resp. jeho poměrnou část pro případ, kdy pracovní poměr netrvá celý kalendářní rok. Soudím, že ve Vámi popisovaném případě zaměstnanec odpracoval aspoň 60 směn v každém uvedeném roce a splnil tak nárok na poměrou část dovolené. Jestliže mu ji zaměstnavatel nepřiznal (a pomíjím fakt, že je to na "mastnou" pokutu ze strany inspekce práce), pak se nároku na proplacení dovolené může zaměstnanec domáhat do 3 let od dne, kdy měla správně být s ukončením pracovního poměru vyplacena.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou a opakovaný přechod na DPP a nárok na dovolenou byl zveřejněn dne 2016-03-07
počet zobrazení: 2313


Dovolená na zotavenou

Vybrané dotazy z kategorie

Musím podepisovat žádanku o dovolenou, když sem si o ní nežádala, ale byla mi nařízena kvůli nedostatku práce?
Nařízení čerpání dovolené v návaznosti na ukončení dlouhodobé nemocenské ve školství
Nařízená dovolená - může zaměstnavatel nařídit dovolenou a s jakým předstihem to musí oznámit?
Výpočet nároku na dovolenou před nástupem mateřské dovolené
Turnusové služby a dovolená
Začíná rodičovská dovolená hned po mateřské nebo až po vyčerpání dovolené navazující na mateřskou?
Nástup do práce po dlouhodobé nemocenské a nárok na dovolenou
Změna termínu dovolené a storno zájezdu
Dovolená při směnném provozu
Nárok na proplacení dovolené za odpracované dny

Všechny dotazy z rubriky: Dovolená na zotavenouDovolená, zaměstnanec a zaměstnavatel

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Dovolená na zotavenou

čerpání dovolené
dovolená za kalendářní rok
dovolená za odpracované dny
krácení dovolenéDovolená na zotavenou

Vybrané články a aktuality z kategorie

Tabulka pro výpočet poměrných částí nároku na dovolenou
Zákoník práce 2012 XII. díl - Dovolená