Školení

Bookmark and Share

Školení

Školení v rámci nástupu do zaměstnání a pracovního procesu v pracovně právní problematice.

Téma Školení v nadpisu právních rad

Výpověď a náhrada nákladů za školení
Může po mne zaměstnavatel požadovat náhradu za kurzy, které jsem absolvoval k potřebám zaměstnavatele, v případě, že bych dal výpověď a chtěl odejít k j...

Školení v nepřetržitém provozu
Pracuji ve zdravotnickém zařízení jako záchranář v nepřetržitém provozu dle stanoveného rozvhu směn v 12ti hodinových směnách. Kolik odpracovaných hodin s...

Náhrada mzdy za školení řidičů
Dobrý den, chci se zeptat, jestli mám nárok na náhradu mzdy za pravidelné školení řidičů. Pracuji jako řidič profesionál v pracovním poměru. Děkuji za Va...

Školení mimo pracovní dobu v sobotu - nárok na proplacení přesčasových hodin
Zaměstnavatel zaměstnancům na rok 2012 naplánoval školení mimo pracovní dobu vždy v sobotu cca 8 x. Je toto považováno jako práce přesčas a tudíž náleží...

Účast na školení při rodičovské dovolené
Nyní jsem třetím rokem na rodičovské dovolené (v květnu r. 2012 nastupuji do práce). Zaměstnavatel nám zaměstnancům nabídl školení i pro zaměstnance, kte...

Školení po pracovní době v místě pracoviště
Pečuji o dítě do 7 let, jsem vdaná. Pracuji jako pedagog na částečný úvazek 17 h z 21 h. Zaměstnavatel požaduje, abych se zúčastnila školení po mé pracovn...

Prodloužení zkušební doby o dobu účasti na školení
Nastoupil jsem do zaměstnání s tříměsíční zkušební dobu. V rámci firemní přípravy na výkon své profese jsem absolvoval školení v trvání pěti pracovn...

Ukončení pracovní smlouvy zaměstnancem s zaškolením v novém zaměstnání
Chtěl bych se zeptat,zda při ukončení pracovního poměru zaměstnancem v dvouměsíční výpovědní lhůtě, je možné se zaučovat v novém zaměstnání. Tedy o...

Počet vybraných rad s nadpisem Školení: 8
Téma Školení v textu pracovně právních rad

Úhrada profesních průkazů při skončení pracovního poměru
Podepsala se výpověď pracovního poměru ze strany zaměstnance a to zaměstnavatelem i zaměstna...

Mohu odmítnout několikamesíční pracovní cestu?
Mohl by zaměstnavatel požadovat náhradu škody, případě v jaké výši, která by mu vznikla k...

Dohoda o odpovědnosti za zneužití přístupového kódu
Mám podepsat odpovědnost za přidělený přístupový kód? V dohodě se zaměstnavatelem se pí...

Úhrada zdravotní prohlídky, když firma se mnou pracovní poměr nakonec neuzavře a pochybnost o uzavření pracovního poměru
Přihlásil jsem se na inzerát s nabídkou práce. Ve firmě jsem doložil a vyplnil požadované p...

Pružná pracovní doba a čas strávený na služební cestě
Jsem zaměstnanec městského úřadu. Máme stanovenu prožnou pracovní dobu týdení fond 40 hodi...

Možný úraz/nehoda na pracovní cestě
Při zvyšování kvalifikace požadované zaměstnavatelem nad rámec mých pracovních povinností...

Je zaměstnanec povinen uhradit náklady z kvalifikační dohody při odchodu do starobního důchodu?
V roce 2010 zaměstnanec podepsal kvalifikační dohodu se závazkem, že zůstane u zaměstnavatele...

Odměňování za stejnou pozici na základě vnitřního předpisu
Dobrý den, našla jsem Vaši odpověď ohledně odměňování za stejnou pozici stejnou mzdou. Kon...

Přerušení pracovní smlouvy z důvodu práce v cizině
Mám smlouvu na neurčito ve firmě, kde pracuji už 10 let. Navíc jsem uvázaná smluvně na ješt...

Pracovní smlouva na dobu určitou za mateřskou dovolenou - co se stane v případě potratu s mojí smlouvou?
Dobrý den, v současné době jsem zaměstnaná, ale obdržela jsem nabídku na lépe placenou prá...

Používání služebního auta k pracovním cestám
Při používání služebního auta ke služebním cestám musí být mezi zaměstnavatelem a zamě...

Cestovní náhrady u dohody o provedení práce
Pracovní doba je od pondělí do pátku, v sobotu jsem byla poslána na konferenci, kde jsem předn...

Návrat po rodičovské do zaměstnání na jiné místo (druh práce)
Před nástupem na mateřskou dovolenou jsem pracovala jako vedoucí restaurace, v listopadu se mám...

Služební cesta a pracovní doba
Pracuji ve dvanáctihodinovém nepravidelném turnusu v nepřetržitém provozu. Započítává se d...

Změna pracovní smlouvy na dobu určitou před ukončením zkušební doby
Můj zaměstnavatel přijal jen pro test šest mladých slečen na dobu určitou. Po dvou týdnech s...

Může zaměstnavatel nařídit jízdu služebním vozidlem
Za jakých podmínek mi zaměstnavatel může nařídit jízdu služebním autem. Je k tomu potřeba...

Počet vybraných rad obsahující v textu Školení: 16

Školení v článcích poradny pracovní právo

Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách
Zákoník práce 2012 II. díl - Zkušební doba
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010
Radiorada Odpovědnost zaměstnavatele za škodu Radiožurnál 03.11. 2010

Počet článků obsahujících téma Školení: 4

Školení ve výkladovém slovníku zákoníku práce

bezpečnost a ochrana zdraví při práci - povinnosti zaměstnanců

Počet termínů ve slovníku pracovního práva: 1

Téma Školení patří do kategorie: Mateřská dovolená, Rodičovská dovolená, odchod, návrat, ukončení