Změna výše mzdy ze strany zaměstnavatele
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Změna výše mzdy ze strany zaměstnavatele

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dobrý den, prosím o radu, zda je jednání zaměstnavatele korektní, pokud nám jako zaměstnancům posledního v měsíci oznámí, že s účinností od dalšího dne nám krátí mzdu?

Nebyly nám ani vydány nové platové výměry, přesto podle jeho oznámení již pracujeme za menší peníze. Předpokládám, že platové výměry nám dá v následujících dnech k podpisu, ale už s datem 1.4.2014.

Co s tím mohu dělat? Je normální, aby toto sdělil bez nějakého časového odstupu, abychom měli právo se rozhodnout, zda za těchto podmínek budeme chtít pracovat? Co by případně následovalo, pokud výměr nepodepíšu?

Podle mne pracuji stále pod původním výměrem a zajímá mne, zda mám nárok na nějaké odstupné, pokd by mi zaměstnavatel na základě nepodepsání nového výměru předložil výpověď?

Případně jaký mám já nárok ukončit pracovní poměr pro takové změny v pracovní smlouvě?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, zaměstnavatel může mzdový výměr jednostranně měnit (není-li např. přílohou pracovní smlouvy). Ale musí jej vydat nejpozději před začátkem výkonu práce.

Jestliže Vám tedy vydá mzdový výměr až 2.4., pak Vám za 1.4. náleží mzda ještě podle původního mzdového výměru a až od 2.4. je snížená.

Jestliže je Vám zaměstnavatel dlužný na mzdě více než 15 dnů po její splatnosti, můžete okamžitě zrušit pracovní poměr dle § 56, odst. 1, písm. b) a náleží Vám náhrada mzdy ve výši 2-násobku průměrného výdělku dle odst. 2 téhož paragrafu Zákoníku práce.

Příklad: dubnová mzda je splatná 31.5. + 15 dnů k tomu = 16.6. lze písemně okamžitě zrušit pracovní poměr pro dlužné mzdové nároky.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Změna výše mzdy ze strany zaměstnavatele byl zveřejněn dne 2014-09-08
počet zobrazení: 3738


Mzda, odměna za práci

Vybrané dotazy z kategorie

Zaměstnavatel neurčil výplatní termín
Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené
Výše odstupného podle délky trvání pracovního poměru
Náhrada mzdy
Kdo vyplácí mzdu v době pracovního úrazu a v jaké výši?
Zpětné snížení mzdy - úplná nebo částečná neplatnost mzdového výměru?
Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele?
Opakované nevyplácení mzdy v řádném výplatním termínu
Příplatky za práci v noci a o sobotách a nedělích v nepravidelně rozvržených směnách
Srážka ze mzdy za způsobenou škodu (porušení povinností) bez souhlasu zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Mzda, odměna za práciMzdy, finanční a naturální odměny za práci

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Mzda, odměna za práci

exekuce
garantovaná mzda
minimální mzdové tarify
příplatky za práci
srážky ze mzdy
stálá mzda
termín výplaty
výkon rozhodnutí
výplatní páska
zápočtový list
zaručená mzda
mzda - stanovená či sjednaná
naturální mzdaMzda, odměna za práci

Vybrané články a aktuality z kategorie

Minimální mzda se zvýší o 1.200 Kč
Minimální mzda v roce 2017 a zaručená mzda
Minimální a zaručená mzda 2016
Vláda rozhodla o minimální mzdě pro rok 2015!
Plánované zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015
Dohody o srážce ze mzdy/platu se od ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem
Minimální mzda se od srpna 2013 zvýší
Minimální mzda v r. 2012
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010