Výpočet stálé mzdy při kontu pracovní doby
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Výpočet stálé mzdy při kontu pracovní doby

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Píšete, že tzv. stálá mzda vyplácená při kontu pracovní doby činí NEJMÉNĚ 80% průměrného výdělku (dle komentáře k § 87 ZP je vyplácena po celé vyrovnávací období). Můžete mi, prosím, nějak jednoduše poradit, jaká cifra se skrývá pod pojmem "průměrný výdělek"? Jde mi o to, zda kýžené číslo zjistím například ze své výplatnice (hrubá mzda anebo jaká položka?) a také o to, zda je oněch 12 měsíců ohraničeno koncem předchozího čtvrtletí, či se bere prostých 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců, které předcházely měsíci, ve kterém začala být vyplácena tzv. stálá mzda. Odpověď na tento dotaz jsem tu nalézt nemohl. Děkuji moc.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, výpočet průměrného výdělku popisuje zákoník práce v § 351 a následujících. Nelze vzít prostý součet sum na výplatních páskách a dělit dvanácti. Průměrný výdělek totiž zohledňuje hodinový fond pracovní doby v celém období. Pro účely konta pracovní doby se průměrný výdělek vypočítává z předchozích 12 měsíců (viz § 354, odst. 4 ZP). Kdyby tedy zaměstnavatel zavedl konto pracovní doby např. od června 2011, pak rozhodným obdobím pro výpočet stálé mzdy bude průměrný výdělek za červen 2010 - květen 2011. Jestliže zákon říká, že stálá mzda činí nejméně 80% průměrného výdělku, má tím na mysli, že zaměstnavatel může zavést stálou mzdu i vyšší, např. 90% PV (viz § 120, odst. 1 ZP). V konečném zúčtování je to ale jedno, protože na konci vyrovnávacího období (nejdéle po 26 týdnech u firmy, kde nejsou odbory nebo po 52 týdnech sjednaných v kolektivní smlouvě) se stejně porovná, jaký vznikl nárok na mzdu a rozdíl se doplatí. Takže v součtu nakonec obdržíte stejně nejméně 100% mzdy, na kterou Vám vzniklo právo nebo i více, pokud bude zjištěna práce přesčas (dokonce v případě, že byste odpracoval méně než je Váš týdenní úvazek, protože po Vás zaměstnavatel tuto práci nepožadoval, musel by také doplatit rozdíl do 100%).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti sjednávání mzdy za práci přesčas, sjednávání příplatků za práci v noci a o víkendu a stálé mzdy při kontu pracovní doby. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Výpočet stálé mzdy při kontu pracovní doby byl zveřejněn dne 2011-06-03
počet zobrazení: 6224


Mzda, odměna za práci

Vybrané dotazy z kategorie

Zaměstnavatel neurčil výplatní termín
Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené
Výše odstupného podle délky trvání pracovního poměru
Náhrada mzdy
Kdo vyplácí mzdu v době pracovního úrazu a v jaké výši?
Zpětné snížení mzdy - úplná nebo částečná neplatnost mzdového výměru?
Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele?
Opakované nevyplácení mzdy v řádném výplatním termínu
Příplatky za práci v noci a o sobotách a nedělích v nepravidelně rozvržených směnách
Srážka ze mzdy za způsobenou škodu (porušení povinností) bez souhlasu zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Mzda, odměna za práciMzdy, finanční a naturální odměny za práci

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Mzda, odměna za práci

exekuce
garantovaná mzda
minimální mzdové tarify
příplatky za práci
srážky ze mzdy
stálá mzda
termín výplaty
výkon rozhodnutí
výplatní páska
zápočtový list
zaručená mzda
mzda - stanovená či sjednaná
naturální mzdaMzda, odměna za práci

Vybrané články a aktuality z kategorie

Minimální mzda se zvýší o 1.200 Kč
Minimální mzda v roce 2017 a zaručená mzda
Minimální a zaručená mzda 2016
Vláda rozhodla o minimální mzdě pro rok 2015!
Plánované zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015
Dohody o srážce ze mzdy/platu se od ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem
Minimální mzda se od srpna 2013 zvýší
Minimální mzda v r. 2012
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010