Zpětné snížení mzdy
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Zpětné snížení mzdy

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Bez jakéhokoliv upozornění mi byla snížena úkolová mzda (cena za vyrobený kus), a to až po vykonání práce za celý měsíc, přišel jsem na to až při vyplacení mzdy, je to závažné porušení ze strany zaměstnavatele? Mám nárok na doplatek?

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, je-li mzda jednostranně stanovená zaměstnavatelem, pak ji zaměstnavatel sice může měnit, ale nikoliv zpětně, ale nejdříve před tím, než má zaměstnanec za nových podmínek práci konat (viz § 113, odst. 3 - mzda musí být sjednána nebo stanovena před začátkem výkonu práce). Vyzvěte písemně zaměstnavatele, že trváte na doplacení rozdílu. Bude-li zaměstnavatel ve zpoždění s částí mzdy více než 15 dnů po splatnosti, můžete okamžitě zrušit pracovní poměr (písemně) dle § 56, odst. 1, písm. a) Zákoníku práce a v tom případě máte nárok na odstupné ve výši 3-násobku průměrného výdělku (viz § 67, odst. 1 Zákoníku práce). Ještě pro přesnost uvádím, že např. červnová mzda je splatná 31. 7. a není-li vyplacena do 15.8., pak teprve můžete uvažovat o okamžitém zrušení, přičemž se musíte rozhodnout nejpozději do 2 měsíců ode dne kdy k porušení (zpoždění se mzdou) došlo (viz § 141, odst 1 + § 59 Zákoníku práce).

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Pozor: Od 1.1.2012 došlo k významný změnám v oblasti sjednávání mzdy za práci přesčas, sjednávání příplatků za práci v noci a o víkendu a stálé mzdy při kontu pracovní doby. Věnujte proto prosím pozornost datu vyhotovení odpovědi, protože odpovědi na dotazy zodpovězené do r. 2011 se mohou významně lišit od právní úpravy po r. 2012. Pro orientaci v novinkách Vám doporučujeme články Novela Zákoníku práce od ledna 2012.

Dotaz Zpětné snížení mzdy byl zveřejněn dne 2011-08-16
počet zobrazení: 3477


Mzda, odměna za práci

Vybrané dotazy z kategorie

Zaměstnavatel neurčil výplatní termín
Výše mzdy po návratu z rodičovské dovolené
Výše odstupného podle délky trvání pracovního poměru
Náhrada mzdy
Kdo vyplácí mzdu v době pracovního úrazu a v jaké výši?
Zpětné snížení mzdy - úplná nebo částečná neplatnost mzdového výměru?
Změna mzdy z úkolové na hodinovou - souhlas zaměstnance nebo jednostranný postup zaměstnavatele?
Opakované nevyplácení mzdy v řádném výplatním termínu
Příplatky za práci v noci a o sobotách a nedělích v nepravidelně rozvržených směnách
Srážka ze mzdy za způsobenou škodu (porušení povinností) bez souhlasu zaměstnance

Všechny dotazy z rubriky: Mzda, odměna za práciMzdy, finanční a naturální odměny za práci

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Mzda, odměna za práci

exekuce
garantovaná mzda
minimální mzdové tarify
příplatky za práci
srážky ze mzdy
stálá mzda
termín výplaty
výkon rozhodnutí
výplatní páska
zápočtový list
zaručená mzda
mzda - stanovená či sjednaná
naturální mzdaMzda, odměna za práci

Vybrané články a aktuality z kategorie

Minimální mzda se zvýší o 1.200 Kč
Minimální mzda v roce 2017 a zaručená mzda
Minimální a zaručená mzda 2016
Vláda rozhodla o minimální mzdě pro rok 2015!
Plánované zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015
Dohody o srážce ze mzdy/platu se od ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem
Minimální mzda se od srpna 2013 zvýší
Minimální mzda v r. 2012
Zákoník práce 2012 IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci
Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné
Radiorada Snížení mzdy Radiožurnál 15.11. 2010