Dohoda o zaplacení pokuty za odchod ze zaměstnání
Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  

Dohoda o zaplacení pokuty za odchod ze zaměstnání

Bookmark and Share

Otázka pro právní poradnu:

Dobrý den, chci se prosím zeptat, zda má zaměstnavatel právo psát dodatek do smlouvy, že když odejdu bez upozornění 5-ti dnů dnů předem, tak musím zaplatit pokutu 5.000,- Kč /za každý den 1.000,-Kč/. Tedy pokud oznámím odchod 2 dny předem, tak 2.000,- Kč. Nechce se mi taková dohoda vůbec podepisovat. Má na to vůbec právo zaměstnavatel? Děkuji.

Odpověď právní poradny:

Dobrý den, smluvní pokuty jsou v pracovním právu zakázány. Resp., abych byla přesná, jsou umožněny pouze smluvní pokuty výslovně uvedené v textu Zákoníku práce a taková je jediná - pokuta za porušení konkurenční doložky. Když dojde k sjednání smluvní pokuty, pak se k tomu nepřihlíží (jedná se o tzv. zdánlivé právní jednání). (viz § 346d, odst. 7 Zákoníku práce) Stejně tak jsou zakázány i jiné finanční postihy nebo je zakázáno požadovat po zaměstnancích peněžní záruky. (viz § 346b, odst. 1 a 3 Zákoníku práce) Zaměstnavatel smí pouze žádat náhradu způsobené škody nebo snižovat osobní ohodnocení a jiné pohyblivé formy mzdy nebo platu.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková
Dotaz Dohoda o zaplacení pokuty za odchod ze zaměstnání byl zveřejněn dne 2015-11-23
počet zobrazení: 2451


Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané dotazy z kategorie

Konkurenční doložka pro účetní
Záměrné přeřazení zaměstnanců na pracoviště s horšími tržbami
Podnikání při zaměstnání
pracovni neschopnost v nezamestnanosti
doručování písemností - předání okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Kolegyně mne pomlouvá. Jak se mohu bránit?
Za jak dlouho se promlčí porušení pracovní kázně?
Nemoc v období bez zaměstnání
Telefonické obtěžování kolegy v době nemoci pro pracovní úraz a možnost ukončení pracovního poměru
Mobbing nebo Bossing - co to znamená

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku prácePracovní právo - jiné dotazy

Termíny výkladového slovníku pracovního práva a zákoníku práce z kategorie Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

cestovní náhrady
stravné
agentura práce
diskriminace
doručování písemností
informování a projednání - povinnosti zaměstnavatelů
lhůty v pracovním právu (příklady)
neplatnost právních úkonů
ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
osobní spis
osobní údaje
potvrzení o zaměstnání
uchazeči o zaměstnání
vnitřní předpis
zaměstnanec
způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
živelná událost
pracovní posudek
personální agentura
Zákoník práce novela 2014Jiné dotazy z pracovního práva a zákoníku práce

Vybrané články a aktuality z kategorie

Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník
Závaznost judikatury v pracovním právu
Více výkladů právního jednání = výhoda pro zaměstnance
Zákoník práce 2012 XIV. díl - Ostatní změny
Zákoník práce 2012 IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Zákoník práce 2012 I. díl - Neplatnost právních úkonů
Nová služba - porovnání slovenského a českého pracovního práva
Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání
Radiorada Ochrana osobních údajů Radiožurnál 22.12. 2010